Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
czteroosobowy   štyrochosobóvy
czteropalczasty   štyrochpálciovy
czteropiętrowy   štyrochpoverchóvy
czteropokojowy   štyrochpokojóvy
czteropunktowy   štyrochpunktóvy
czterospadowy   štyrochspachóvy
czterosuw   m štyrochtáktovy mótor
czterosuwowy   štyrochtáktovy
czterosylabowy   štyrochskładóvy
czterotaktowy   štyrochtaktáktovy
czterotomowy   štyrochtómny
czterotygodniowy   štyrochtýžniovy
czterowiersz   m štyrochradkôvnik m
czterozgłoskowiec   m štyrochskładóvy viêrs
czterozgłoskowy   štyrochskładóvy
czter|y   štýry; ◊ grać na ~y ręce hráti v štýry rúki; kuty na ~y nogi pudkóvany na štýry nóhi; rozpędzić kogoś na ~y wiatry rozohnáti kohóś na vsiê stórony; spaść jak kot na ~y łapy upásti jak kôt na štýry łápy; w ~ech ścianach u štyróch stiênach; w ~y oczy z óka na óko; zamykać kogoś, coś na ~y spusty zamykáti kohóś, štoś nagłúcho
czterysta   štýrysta
czterystumetrowiec   m štyrystametrôveć m
czterystumetrówka   f štyrystametrôvka f
czub   m 1. čub m; 2. veršók m; kunéć m; nosók m; ~ buta nosók čerevíka (bóta)
czubatka   f čubátka f
czubaty   čubáty
czubek   m 1. čubók m; 2. veršóčok m; kônčyk m; nosók m; 3. pot. sumašédšy m, varyját m
czubić się   ndk 1. (o ludziach) svarýtisie; bítisie; 2. (o ptakach) klováti odín odnóho
czubki   pl pot. špitál dla dušévno chvórych, varyjátnia f
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk