Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
członkini   f čłonkínia f
członkostwo   n čłonkôvstvo n
członkować   ndk dilíti na části (na segménty, na čłóny)
członkowski   čłonkôvśki
członowy   segméntovy; čłónovy
człowieczek   m čołoviêčok m
człowieczeństwo   n čołoviêčnosť f
człowieczy   čołoviêčy
człowiek   m čołoviêk m; ◊ ~ czynu čołoviêk diêła; ~ interesu čołoviêk interésu; ~ jaskiniowy pečórny čołoviêk; ~ małego serca małodúšny čołoviêk; ~ pierwotny peršobýtny čołoviêk; ~ pióra čołoviêk pirá; ~ pracy čołoviêk práci; ~ starej daty čołoviêk staróji dáty; ~ wielkego serca velikodúšny čołoviêk; ~ za burtą! čołoviêk za bórtom!; szary ~ šáry (zvyčájny) čołoviêk
czmychać   ndk čmýchati, šústati, daváti dráła, daváti drapaká
czmychnąć   dk čmýchnuti, šúsnuti, dáti dráła, dáti drapaká
czniać   ndk pot. kogoś čycháti na kohóś
czochrać   ndk kúdłati
czochrać się   ndk kúdłatisie
czołem!   1. (w wojsku) čółem!; 2. pot. pokłôn!
czołg   m tank m
czołgać się   ndk povztí, póvzati
czołgista   m tankíst m
czołgowy   tánkovy
czoł|o   n 1. łob m; mieć wysokie ~o miêti vysóki łob; 2. peréd m, čołó n; ~o kolumny peréd (čołó) kolúmny; ~o budynku peréd (čołó) budýnka; ◊ bić ~em przed kimś kłániatisie v nóhi komúś; chmurzyć ~o chmáryti łob; chylić ~a przed kimś oddaváti komúś naléžne; iść z podniesionym ~em ití z vysóko pudniátoju hołovóju; mieć coś wypisane na czole miêti štoś napísane na łóbi; na czele na čoliê; puknąć się w ~o opometátisie; postawić kogoś na czele postáviti kohóś na čołó (na čoliê); stawić ~a komuś, czemuś sprotivlálisie komúś, čomúś; w pocie ~a u póti liciá; wysuwać się na ~o a) vychóditi naperéd (na čołó); b) vychóditi na péršy plan (na pérše miêstie)
czołobitnie   nizkopokłônno; dohôdlivo
czołobitność   f nizpokłônnosť f; dohôdlivosť f
czołobitny   nizkopokłônny; dohôdlivy
czołowo   čołóvo; auta zderzyły się ~ automobíli zotknúlisie čołóvo
czołow|y   1. łóbny; kości ~e łóbny kósti; 2. łobový, čołóvy; perédni; péršy; ~y atak łobovája (čołóva) atáka; ~e oddziały walczących stron perédni oddiêły vojújuščych storôn; ~e miejsca zawodników péršy mistiá zavódnikuv; 3. hołôvny; osnôvny; vedúščy; ~e osobistości życia politycznego hołôvny osóby politýčnoho žytiá; ~y polski reżyser vedúščy pôlśki režysér
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk