Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
czerstwy   1. čorstvý; 2. krêpki; zdoróvy
czerw   m červják m; červjačók m; húsenicia f
czerwcowy   čérvenśki
czerwiec   m čérveń m
czerwienić   ndk čyrvóniti
czerwienić się   ndk čyrvoniêti
czerwienieć   ndk čyrvoniêti
czerwienny   červóvy
czerwień   f 1. čyrvónosť f; čyrvóny kólor; 2. (w kartach) čérvo n
czerwonawy   čyrvonováty
czerwonka   f čyrvônka f
czerwonoskóry   čyrvonoskôry
czerwoność   f čyrvónosť f
czerwon|y   čyrvóny; ◊ barszcz ~y čyrvóny boršč, boršč z burakôv; borówka ~a baranciê pl; ~y jak burak čyrvóny jak burák
czesać   ndk 1. česáti; ~ wełnę česáti vóvnu; 2. pryčésuvati, začésuvati; ~ włosy pryčésuvati (začésuvati) vołosý
czesać się   ndk pryčésuvatisie, začésuvatisie
czesak   m česák m
czesanka   f česánka f
czesarka   f česárka f
czeski   čéśki
czesne   n opłáta za včóbu
czeszczyzna   f čéščyna f
Czeszka   f čéška f
cześć   f 1. pošanovánie n, pošána f; považánie n, pováha f; otaczać czcią kogoś okružáti pošanovániom (považániom) kohóś; oddać ~ czyjejś pamięci ušanováti čyjuś pámeť, oddáti považánie čyjôjś pámeti; 2. hónor m; utracić ~ strátiti hónor; obraza czci obráza hónoru; 3. relig. póčesť f; kult m; oddawać ~ Bogu Najwyższemu počytáti Vsevýšnioho Bóha; ◊ ktoś bez czci i wiary chtoś bezsóvestny, chtoś bez hónoru; ~! a) zdoróv!; pryviêt!; b) poká!; ku czci, na ~ kogoś, czegoś u znak pošány (pováhi) do kohóś, do čohóś; oddawać ~ komuś oddaváti pošanovánie (považánie) komúś; odsądzać kogoś od czci i wiary zalápuvati čyjéś dóbre ímje; udóptuvati kohóś u hraź (u bołóto)
czetnik   m čétnik m
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk