Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
czasopiśmiennictwo   n časópisne piśménstvo
czasopiśmienniczy   dotýčny časópisuv (časópisnoho piśménstva)
czasoprzestrzeń   f časoprostóra f
czasownik   m gram. dijesłôv m; ~ dokonany (niedokonany) dijesłôv dokónanoho (nedokónanoho) vídu
czasownikowy   dijesłôvny
czasowo   časóvo
czasow|y   1. čásovy; ~y etap w wyścigu kolarskim čásovy etáp u kolárśkuj hônci; 2. časóvy; ~a praca časóva prácia
czasówka   f časôvka f, čásovy etáp u kolárśkuj hônci
czasza   f čáša f
czaszk|a   f čérep m; podstawa ~i pudstáva čérepa; pęknięcie ~i perełôm čérepa
czata   f čáta f
czatować   ndk čatováti
cząber   m bot. čebréć m
cząsteczka   f chem. molékuła f
cząsteczkowy   molekulárny
cząstka   f 1. částka f, částočka f, dóla f, dôlka f; 2. fiz. častícia f; ~ elementarna elementárna častícia
cząstkowy   častkóvy, nepóvny
czciciel   m pokłônnik m, šanôvnik m
czcić   ndk kogoś pokłoniátisie komúś, šanováti kohóś, považáti kohóś
czcigodny   várty pováhi, považány, šanôvny
czcionk|a   f 1. (odlewana litera) lítera f; 2. (krój pisma) šryft m
czczo:   na ~ na pustý žołúdok
czczość   f 1. odčuvánie hółodu, pústka v žołúdku; 2. pustotá f, márnosť f, naprásnosť f
czczy   1. hołódny, pustý; 2. pustý, márny, naprásny
Czech   m čech m
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk