Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
czarnulka   f čorniáveńka f, smuhláveńka f
czarnuszka   f 1. bot. čornúška f; 2. čorniáva f, smuhláva f, čorniáveńka f, smuhláveńka f
czarn|y   čórny; ◊ ~a dziura čórna dýrka; ~a godzina čórny deń; ~a jagoda čórny jáhody; ~a kawa čórna káva; ~a lista (księga) čórny spis; ~a magia čórna mágija; ~a msza čórna mša; ~a ospa čórna vôspa; ~a owca paršýva ovéčka; biêła voróna; ~a porzeczka smoródina; ~a robota čórna robóta; ~a rozpacz čórna rozpač; ~a skrzynka čórna skrýnka; ~e myśli čórny dúmki; ~y charakter čórny charákter; ~y chleb čórny chliêb; ~y humor čórny húmor; ~y koń čórny kôń; ~y rynek čórny rýnok
czarodziej   m čarodiêj m
czarodziejka   f čarodiêjka f
czarodziejski   čarodiêjśki, čarovníčy
czarodziejstwo   n čarodiêjstvo n, čarovníctvo n
czarować   ndk 1. čarováti; 2. čarováti, očaróvuvati; 3. pot. maníti; zvóditi; pudmánuvati
czarować się   ndk pot. maníti odín odnóho; zvóditi odín odnóho; pudmánuvati odín odnóho
czarownica   f čarovnícia f
czarownik   m čarovník m
czarowny   čarôvny
czart   m čort m
czarter   m čárter m
czarterować   ndk čarterováti
czarterowy   čárterovy
czartowski   čortôvśki
czarujący   čarôvny
czaruś   m čáruś m
czas   m 1. čas m; epócha f; ~y napoleońskie napoleónśki časý, napoleónśka epócha; ~ młodości čas mółodosti; ~ środkowoeuropejski serednioeuropéjśki čas; ~ słoneczny sónečny čas; w ~ie czegoś u čási čohóś, pudčás čohóś; z braku ~u čérez brak (nechvátku) čásu; przez ten ~ za siêty čas, na prótiahu siêtoho čásu; nadrobić ~ nadrobíti čas; zyskać na ~ie výjhrati čas; nie mam ~u u mené nemá čásu; 2. čas m; porá f; ~ obiadu porá obiêdu; ~ na mnie mniê porá; ~ nagli čas ne čekáje, čas prytiskáje; 3. gram. čas; ~ przeszły minúły čas; ~ teraźniejszy tepéryšni čas; ~ przyszły búduščy čas; ~ zaprzeszły pozaminúły čas; ◊ na ~ie u svôj čas, upóru; coś wytrzymało próbę ~u štoś projšłó prôbu čásu; być kwestią ~u býti pytániom čásu; co jakiś (pewien) ~ čas od čásu; do ~u do čásu, do porê; gorący ~ horáčy čas; iść z duchem ~u ití v nóhu z čásom; na ~ u čas, upóru; na pewien ~ na jakíś čas; na wieczne ~y na viêčny časý; najwyższy ~ sámy čas, sáma porá; o ~ie u čas, upóru; od ~u do ~u čas od čásu, kolí-nékoli; onego ~u davnó tomu, kolíś; po ~ie po čási, zapôzno; po wieczne ~y po viêk vikôv; przed ~em péred čásom, raniêj čásu; raz na jakiś ~ raz na jakíś čas, zrêdku; rychło w ~ iron. zapôzno; skracać czymś ~ korotíti čymś čas; swego ~u u svojôm čási, kolíś; szkoda ~u škodá čásu; w swoim ~ie u svojôm čási, kolíś; we właściwym ~ie u svôj čas, u odpoviêdni čas; wyścig z ~em výperedki z čásom; z ~em z čásom; za dawnych ~ów u dávni čas, kolíś; za wszystkie ~y za vsioj poperédni čas; jak nikóli; zabierać ~ zabiráti čas; zabijać ~ zabiváti čas
czasami   čásom, čas od čásu
czasem   čásom, čas od čásu
czasochłonny   časojômki
czasomierz   m časomiêr m
czasopismo   n časópis m
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk