Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
cudzołożyć   ndk. čužołôžničati
cudzołóstwo   n čužołôžnictvo n
cudzołóżca   m čužołôžnik m
cudzoziemiec   m čužozémeć m
cudzoziemka   f čužozémka f
cudzoziemski   čužozémśki, zahraníčny
cudzoziemszczyzna   f čužozémščyna f
cudz|y   1. čužý; ~e dzieci čužýje diêti; żyć ~ym kosztem žýti na čužý košt; 2. ~e n čužóje n; nie tknąć ~ego ne vziáti (povorušýti) čužóho; pracować na ~ym praciováti na čužôm
cudzysłów   m čužomóvje n; wziąć w ~ uziáti v čužomóvje
cug   m 1. (zaprzęg) cug m; 2. (w piecu) tiah m
cugl|e   pl póvud m; léjci pl; ściągnąć ~e skorotíti póvud; skorotíti léjci; popuścić koniowi ~i popustíti konióvi póvud; popustíti konióvi léjci; ◊ wziąć kogoś w ~e nałožýti komúś obrótku; popuścić ~i komuś popustíti léjci komúś
cukier   m cúkor m; ~ w kostkach cúkor v kóstkach; ~ puder cúkor púder
cukierek   m cukiérok m
cukierkowaty   cukierkováty, sołodkávy, mléjki
cukierkowy   1. cukiéročny; 2. cukierkováty, sołodkávy, mléjki
cukiernia   f cukiérnia f
cukiernictwo   n cukiérnictvo n
cukierniczka   f cúkornicia f
cukiernicz|y   cukiérnićki; wyroby ~e cukiérnićki vyróby
cukiernik   m cukiérnik m
cukinia   f cukínija f
cukrować   ndk. cukrováti; posypáti cúkrom; sołodíti
cukrownia   f cukrôvnia f
cukrownictwo   n cukrôvnictvo n
cukrowniczy   cukrôvnićki; przemysł ~ cukrôvnićki prómysł
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk