Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
crack   m [wym. krek] crack m [wym. krek]
crawl   m [wym. krául] krául m
credo   n [wym. krédo] krédo n
cross   m [wym. kros] kros m
cuchnąć   ndk. smerdiêti
cucić   ndk. voróčati do pámeti, voróčati do prytómnosti
cucić się   ndk. voróčati sébe do pámeti, voróčati sébe do prytómnosti; oprytómniuvati
cud   m čúdo n; modlić się o ~ molíti čúda; ~ gospodarczy hospodárče (ekonomíčne) čúdo; ~ techniki čúdo téchniki; ◊ bez ~ów bez žártuv; ~a wyrabiać (wyczyniać) tvorýti čudiesá; ~ piękności čúdo krasý (chorostvá); ~ów nie ma čúduv ne byváje; czynić ~a robíti (tvorýti) čúda; dokazywać ~ów robíti (tvorýti) čudiesá; siedem ~ów świata siêm čúduv sviêtu
cud|a   pl čudiesá pl; obeszło się bez ~ów przy załatwianiu sprawy obyjšłósie bez čudiesôv pry załatvjáni správy; ~a się działy, gdy otworzyli sklep čudiesá tvorýlisie, kolí odčyníli łávku
cudactwo   n čudáctvo n
cudaczny   čudáćki, čudakováty
cudak   m čudák m
cudem   čúdom; ~ przeżyć wypadek čúdom perežýti vypádok
cudeńk|o   n 1. cácka f; 2. čudáćka rêč; čudáćka správa; opowiadać ~a rozkázuvati čudiesá
cudnie   čúdno, čudiésno; ~ wyglądać čúdno (čudiésno) vyhladáti
cudn|y   cudn|y čúdny, čudiésny; ~y ranek čúdny (čudiésny) póranok; ~a muzyka čúdna (čudiésna) múzyka
cudo   n čúdo n, dívo n
cudotwórca   m čudodiêj m
cudotwórczy   čudodiêjny
cudotwórstwo   n čudodiêjstvo n
cudować   ndk. pot. 1. z kimś lub czymś čudáčyti z kimś abo čymś; cáckatisie z kimś abo čymś; 2. nad kimś lub czymś divovátisie nad kimś abo čymś
cudownie   1. čúdno, čudiésno; 2. (w sposób nadprzyrodzony) čudiésno
cudowność   f 1. čúdnosť f, čudiésnosť f; 2. (właściwość nadprzyrodzonego) čudiésnosť f
cudowny   1. čúdny, čudiésny; 2. (nadprzyrodzony) čudiésny
cudzołożnica   f čužołôžnicia f
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk