Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
cichuteńki   tichutéńki
cichutki   tichútki
cich|y   1. tíchi; spokôjny; skrómny; ~e mieszkanie tícha kvatéra; ~y chłopiec tíchi (spokôjny) chłópeć; ~e przyjęcie skrómna hostína; 2. potajémny; mieć z kimś ~ układ miêti z kimś potajémny dohovôr; ◊ ~y bohater tíchi hierój; ~y wspólnik potajémny spôlnik; ~a woda brzegi rwie tícha vodá hréblu rve
cie|c   ndk. tečý; protikáti; krew ~kła z rany krov tekłá z rány; ~knie zbiornik na paliwo tečé bak na palívo
ciecz   f téčyvo n
cieczka   f tiêčka f
cieć   m pogard. stórož m
ciekać się   ndk. tiêkatisie
ciekawie   1. cikávo; ~ opowiadać cikávo rozkázuvati; 2. z cikávostieju; rozejrzeć się ~ po sali rozhlánutisie z cikávostieju po sáli
ciekawostka   f cikavóstka f, cikávinka f
ciekawość   f cikávosť; ~ świata i ludzi cikávosť do sviêtu i ludí
ciekawski   1. (dociekliwy) cikávny; 2. (wścibski) pronýrlivy
ciekawy   1. (interesujący) cikávy; 2. (dociekliwy) cikávy, cikávny
ciekły   tekúščy; stan ~ ciała fiz. tekúščy stan tiêła
cieknąć   p. ciec
cielaczek   m telátko n
cielak   m 1. telá n; 2. (o człowieku) telá n, durýło m
cielątko   n telátko n
cielesność   f 1. tiliêsnosť f; 2. zmysłóvosť f, erotýzm f
cielesny   1. tiliêsny, zvjázany z tiêłom, dotýčny tiêła; 2. zmysłóvy, erotýčny
cielę   n telá n; ◊ patrzeć (gapić się) jak ~ na malowane wrota divítisie jak barán na nóvy voróta
cielęcina   f telátina f
cielęc|y   teláčy; ◊ ~e lata teláčy litá; ~e uwielbienie teláča lubóv; teláčy zachvát
cielętnik   m telátnik m
cieliczka   f jałóška f