Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
chromosomowy   chromosómovy
chromować   ndk chromováti
chromowy   chrómovy
chromy   książ. kulhávy
chronicznie   ciêły čas, usioj čas, bezpererývno
chroniczn|y   chroníčny; ~e zapalenia dziąseł chroníčne zapalenie jásen (jásnuv)
chronić   ndk ochoroniáti; berehčý, obereháti; pilnováti, sterehčy; ~ dziecko przed atakującym psem ochoroniáti ditiá pered atakújuščym sobakiju; ~młodzież przed narkomanią berehčy (obereháti) mołodióž od narkomániji; ~ magazyn przed złodziejami pilnováti (sterehčy) magazýn od złodijôv
chronić się   ndk 1. chovátisie; ~ przed obstrzałem do piwnicy chovátisie od obstrêłu v sklépi; 2. ochoroniáti (berehčy, obereháti) sébe; ~ przed przeziębieniem ochoroniáti (berehčý, obereháti) sébe od prostúdy
chronion|y   chronion|y ochoróniuvany; zwierzęta ~e ochoróniuvany zvirê, zvirê pud ochorónoju
chronograf   m chronográf m
chronologia   f chronológija f
chronologicznie   chronologíčno
chronologiczny   chronologíčny
chronologizacja   f chronologizácija f
chronologizować   ndk chronologizováti
chronometr   m chronométer m
chropawość   f šérstkosť f; pošérchłosť f
chropawy   šérstki; pošérchły, pryšérchły, zašěrchły
chropowacieć   ndk šérchnuti, robítisie šérstkim
chropowatość   f 1. šérstkosť f; pošerchłosť f; 2. šerstkosť f, óstrosť f; nemiłozvúčnosť f
chropowat|y   1. šérstki; pošérchły, pryšérchły, zašěrchły; ~y papier šérstki papiêr; ~a skóra pošérchła skôra; 2. šérstki, óstry; nemíły; ~y głos óstry (némíły) hółos
chrupać   ndk 1. (trzeszczeć) chrustiêti, chrabustiêti; 2. (jeść) chrúpati, chrústati, chrúmati
chrupanie   n 1. chrustiênie n, chrabustiênie n; 2. chrúpanie n, chrústanie n, chrúmanie n
chrupki   I pl chrúpki pl
chrupki   II kréhki; ~e wafelki kréhki vafélki