Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
choć   I spój. p. chociaż I
choć   II mod. p. chociaż II
choćby   I spój. p. chociażby I
choćby   II mod. choč ; możesz przyjść, kiedy zechcesz, ~ jutro móžeš pryjtí, kolí schóčeš, choč závtra; ◊ ~ nie wiem co choč by néviď-štó
chodak   m postôł m
chodliwość   f chôdkosť f
chodliwy   chôdki, chodový; ~ towar chôdki (chodový) továr
chodniczek   m chódničok m
chodnik   m 1. (trotuar) chódnik m; 2. (dywanik) chódnik m
chodnikowy   chódnikovy
chodu   wykrz. dráła
chody   pl pot. chódy pl; mieć ~ w ministerstwie miêti chódy v ministerstvi
chodząc|y   chodiáščy; ~a cnota chodiášča cnóta; ~a encyklopedia žyvája encyklopédyja
chodziarz   m chodún m
chodz|ić   ndk chodíti; ~ić po mieście chodíti po hórodi (miêsti); ~ić do szkoły chodíti do škóły; ~ić z obstawą chodíti z obstávoju (ochorónoju); ~ić w butach na obcasie chodíti v čerevíkach na obcási; zegarek dobrze ~i časý dóbre chódiat; ~ą plotki chódiat plótki (čútki); oni ~ą ze sobą voný chódiat odno z odnym; ◊ o co ~i? u čôm rêč?; ~i o to, że rêč u tôm, što; ~i o jego życie idé pro jóho žýcie; ~ić jak cień chodíti jak tiêń; ~ić na pasku chodíti na póvudi; ~ić na żebry žebráti, žebrováti; ~ić po prośbie žebráti, žebrováti; ~ić ślad w ślad chodíti sliêdom; ~ić jak błędny chodíti jak ošarášany; ~ić jak w kieracie chodíti jak u jarmiê; ~ić spać z kurami laháti spáti z kurýma; ~ić na palcach chodíti na pálčykach; ~ić własnymi drogami chodíti svojími stéžkami (doróhami); ~ić z głową w chmurach chodíti z hołovóju v chmárach; coś ~i komuś po głowie štoś chódit komuś u hołoviê
choina   f 1. chvója f, jołá f; 2. chvojóvy (jołóvy) hôlki
choinka   f jôłka f
choinkowy   jôłočny
chojak   m chvója f, jołá f
chojar   m chvója f, jołá f
chojracki   ryzykánćki
chojractwo   n ryzykánctvo n
chojrak   m smilčák m, zuch m, ryzykánt m
cholera   I f med. choléra f
choler|a   II f chaléra f; to nie baba, a ~a to ne bába, a chaléra; ◊ bodaj kogoś ~a wzięła bodáj kohoś chaléra vziałá; do jasnej ~y do jásnoji chaléry; do ~y do chaléry, do čórta; ni ~y ni chaléry, ni čortá; po jaką ~ę na jakúju chaléru, na jakí chrên; ~a bierze chaléra beré; ~a wie chaléra znáje (viêdaje), čort znaje (viêdaje)