Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
celofan   m celofán m
celofanowy   celofánovy
celować   I cilováti, pryciêluvatisie; ~ z karabinu cilováti (pryciêluvatise) z karabína; ~ do wroga cilováti do vóroha
celowa|ć   II ciláti; chuligani ~li kamieniami w okna chuligány ciláli kameniámi v ókna
celować   III peršýnstvovati, odmičátisie; ~ w nauce peršýnstvovati (odmičátisie) v učóbi
celowniczy   I pryciêlny
celowniczy   II m navôdčyk m
celownik   m 1. gram. pryrôdny (odmiênnik); 2. pryciêł m
celowo   navmýsno, naróčno
celowość   f cilóvosť f; ~ działania cilóvosť diêjania
celow|y   1. navmýsny, naróčny; ~a zwłoka navmýsna (naróčna) zadéržka; 2. cilóvy; dotacje ~e cilóvy dotáciji
celująco   velmi dobre, velmi odmiêtno
celujący   vélmi dóbry, vélmi odmiêtny; ~ uczeń odmiêtnik m
celuloid   m celulójid m
celuloidowy   celulójidny
celuloza   f celulóza f
celulozowy   celulózny
cembrowina   f kruhí kołódecia; obkłádka kołódecia
cement   m címent m
cementować   cimentováti; umocióvuvati
cementownia   f cimentôvnia f
cementowy   címentovy
cen|a   f 1. ciná f; ~a detaliczna rozdrôbna ciná; ~a hurtowa hurtóva ciná; ~a rynkowa rýnkova ciná; ~a umowna dohovôrna ciná; ~a zakupu (nabycia, kupna) zakúpočna ciná; ~a zbytu zbýtova (prodážna) ciná; 2. przen. ciná f, košt m; ~a popularności ciná (košt) populárnosťi; ◊ coś nie ma ~y nemá ciný na stoś; wyznaczyć ~ę za czyjąś głowę význačyti cinú za čyjúś hołovú (hółov); zapłacić wysoką ~ę za coś zapłatíti vysóku cinú za štoś; za ~ę krwi za cinú kroviê; za pół ~y za puv ciný; za wszelką ~ę za kážnu cinú; za żadną ~ę za žádnu (nijáku) cinú; zamrozić ~y zamoróziti cény
cenić   1. (uważać za wartościowe) ciníti, ličýti dóbrym (vážnym); uvažáti; ~ kogoś za uczciwość ciníti kohoś za čésnosť; ~ sobie ciszę i spokój uvažáti tišynú i spókuj; 2. (szacować) ciníti; ~ auto na 10 tysięcy ciníti áuto na 10 týsiač
cenić się   1. šanováti (uvažáti) sébe; 2. šanováti (uvažáti) odín odnóho; 3. pot. cinítisie, dóroho ličýti, dóroho prodaváti