Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
chiński   kitájśki
chińszczyzna   f kitájščyna f
chiromancja   f chirománcija f
chiromanta   m chirománt m
chiromantka   f chiromántka f
chirurg   m chirúrg m
chirurgia   f chirúrgija f
chirurgiczny   chirurgíčny
chityna   f chitýna f
chitynowy   chitýnovy
chlać   pot. chláti, smoktáti, dúdliti
chlapa   f chlápavka f, plúchavka f, chlapavícia f, pluchavícia f, słotá f
chlapać   ndk 1. chlápati, plúchati, brýzkati; ~ wodą na podłogę chlápati (plúchati, brýzkati) vodóju na pomôst; 2. pot. lápati; ~ głupoty lápati durnóty; ~ ozorem mołóti jazýkom
chlapać się   ndk 1. chlápatisie, plúchatisie, brýzkatisie; 2. chlápati odín odnóho, brýzkati odín na odnóho
chlapanina   f chlapanína f, pluchanína f
chlapnąć   dk 1. chlápnuti, plúchnuti, brýznuti; 2. pot. lápnuti
chlasnąć   dk 1. plásnuti, lápnuti; chvósnuti; 3. sikonúti; ryzonúti; 3. pot. (o tekście) skrésliti, výkresliti
chlasnąć się   dk 1. plásnutisie, lápnutisie; chvosnutísie; 2. plásnuti odín odnóho, lápnuti odín odnóho; chvósnuti odín odnóho
chlastać   ndk 1. pláskati, lápati; chvostáti; 2. tiáti; siêčy; rêzati; kosíti; 3. pot. (o tekście) krésliti, vykrésluvati
chlastać się   1. pláskatisie, lápatisie; chvostátisie; 2. pláskati odín odnóho, lápati odín odnóho; chvostáti odín odnóho
chleb   m 1. chliêb m; ~ żytni žýtni chliêb; ~ razowy razóvy chliêb; 2. przen. chliêb m; prácia f; zarôbok m; utrymánie n; szukać ~a za granicą šukáti chliêba za hranícieju; ◊ ~ powszedni chliêb nasúščny; być na łaskawym ~ie býti nachliêbnikom; ciężki (twardy) kawałek ~a tiážki (tvérdy) kusók chliêba; lekki ~ lóhki chliêb; o ~ie i wodzie na chliêbi i vodiê; z niejednego pieca ~ jadać z ne odnoji pečê jiêsti chliêb
chlebak   m tórba na charčê
chlebodawca   m praciodáveć m
chlebowiec   m chliêbne dérevo
chlebowy   chliêbny; piec ~ chliêbna piêč; kwas ~ chliêbny kvas