Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
bać się   1. kogoś (czegoś) bojátisie kohoś (čohoś); ~ ciemności (śmierci) bojátisie temnotý (smérti); 2. o kogoś (o coś) bojátisie za kohoś (za štoś); ~ o dziecko (o wyniki egzaminów) bojátisie za ditiá (za výniki egzáminuv); ◊ bój się (bójcie się) Boga pobôjsie (pobôjtesie) Bóha; ~ kogoś (czegoś) jak diabeł święconej wody bojátisie kohoś (čohoś) jak čort kadíła; ~ jak ognia bojátisie jak ohniú; ~ o własną (swoją) skórę bojátisie za vłásnu (svojú) skôru; ~ się własnego (swojego) cienia bojátisie vłásnoho (svojóho) tiêniu
badacz   m dosliêdčyk m
badaczka   f dosliêdčycia f
badać   1. dosliêduvati; ~ literaturę (mocz) dosliêduvati literatúru (močú); 2. obsliêduvati, ohladáti; ~ pacjenta obsliêduvati (ohladáti) pacijénta; 3. dopýtuvati; ~ oskarżonego dopýtuvati obvinováčonoho
badać się   1. divítisie dopýtlivo odín na odnóho; ~ wzrokiem miêrati očýma odín odnóho; 2. býti na obsliêduvani v dóktora (liêkara)
badanie   n 1. (naukowe) dosliêduvanie n, dóslid m; 2. (u lekarza) obsliêduvanie n, ohlád m; 3. (przesłuchanie) dópyt m
badawczy   1. dosliêdčy; aparatura ~a dosliêdča aparatúra; 2. (wnikliwy) dopýtlivy, proníklivy, uníklivy
badminton   m badmintón m
badmintonista   m badmintoníst m
badmintonistka   f badmintonístka f
badyl   m stebłó n, badýl m.; (suchy) storpák m; ~e kartofli kartopliênie n
badylarstwo   n żart. ohoródnictvo n
badylarz   m żart. ohoródnik m
badyle   pl żart. zelenína f, ohoródnina f
bagatela   f drubnícia f, durnícia f
bagatelizować   1. lohkovážyti; zanédbuvati; ~ ryzyko lohkovážyti rýzyku; 2. prymenšáti; ~ rozmiary nieszczęścia prymenšáti rozmiêr bidý (neščástia)
bagaż   m bagáž m; ~ ręczny ručný bagáž; ~ doświadczeń bagáž dósvidu
bagażnik   m bagážnik m
bagażowy   1. przym. bagažóvy; 2. m nosílščyk m
bagienny   bołôtny, bahónny; ~a roślinność bołôtna (bahónna) roslínnosť
bagietka   f bagiétka f
bagnet   m bagnét m; walka na ~y bôj na bagnéty
bagnisty   bołôtisty, bahnísty
bagno   n 1. bołóto n, bahnó n; 2. przen. bołóto n; ~ moralne morálne bołóto
baja   f baj m