Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
akumulatorowy   akumulátorny
akumulować   akumulováti, nazapášuvati
akumulować się   ndk akumulovátisie; nazapášuvatisie
akupresura   f akupresúra f
akupunktura   f akupunktúra f
akurat   akurát, sáme, jakráz; ~ taki rozmiar, którego potrzebował akurát (sáme, jakráz) takí rozmiêr, kotóry jomú byv potrêbny; ~ teraz zegar wybija północ akurát (sáme, jakráz) tepér časý bjut pôvnoč
akuratnie   pot. akurátno; sumiênno; dokładno
akuratny   pot. akurátny; sumiênny; dokłádny
akustyczny   akustýčny
akustyka   f akústyka f
akuszerka   f akušérka f
akwaforta   f akvafórta f
akwamaryna   f min. akvamarýn m
akwarela   f akvaréla f
akwarelowy   akvarélovy
akwariowy   akváryjumny
akwarium   n akváryjum n
akwedukt   m akvedúkt m
akwen   m vodny obšár
akwizycja   f akvizýcija f
akwizytor   m akvizýtor m
alabaster   m alabáster m
alabastrowy   alabástrovy
alarm   m 1. tryvóha f; ~ lotniczy poviêtrana tryvóha; wszcząć ~ pudniáti tryvóhu; 2. (urządzenie) sygnalizácija tryvóhi
alarmistyczn|y   tryvóžny; ~a wypowiedź tryvožne vykázuvanie