Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
jezuicki   jezuíćki
jezuita   m jezuít m
Jezus   m Isús m; niech będzie pochwalony ~ Chrystus słáva Isúsu Chrystú
jeździć   ndk jiêzditi; ~ autobusem jiêzditi autóbusom; ~ konno jiêzditi kônno; ~ krzesłem po podłodze jiêzditi krêsłom po pomósti; ◊ ~ komuś po głowie ni v hrôš ne stáviti kohóś
jeździec   m jizdók m, kônnik m
jeździecki   kônnosportóvy
jeździectwo   n kônny sport
jeż   m zool. jôž m
jeżeli   spój. kolí
jeżeliby   spój. kolí b
jeżowiec   m zool. mórśki jôž
jeżowy   jožóvy
jeżoźwierz   m zool. jožozviêr m
jeżyć   ndk jóžyti, najóžuvati; topýryti, natopýruvati
jeżyć się   ndk jóžytisie, najóžuvatisie; topýrytisie, natopýruvatisie; ◊ włos się komuś na głowie jeży vółosy na čyjôjś hołoviê stajút dýbom
jeżyk   m jóžyk m
jeżyna   f bot. ožýna f
jeżynowy   ožýnovy
jęczeć   ndk 1. jénčyti; skavyčáti; skômliti; skúhliti; 2. narykáti; nýti; múčytisie
jęczmienn|y   jačmiênny; jáčny; ~e pole jačmiênne póle; ~a kasza jáčna káša
jęczmień   m 1. jačmiêń m; 2. (na oku) jačmiêń m
jędrnieć   ndk jadraniêti; stanovítisie pruhkím (tuhím); nalivátisie sókom
jędrność   f 1. jádranosť f; prúhkosť f; túhosť f; 2. sokovítosť f; trápnosť f
jędrny   1. jádrany; tuhí; pruhkí; zdoróvy; 2. (o wyrażeniu) sokovíty; môcny, krêpki; trápny
jędza   f 1. viêďma f; 2. (o złośliwej kobiecie) karhá f; kočerhá f; viêďma f; zlúka f; złôsnicia f