Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 033

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
jecha|ć   II ndk nestí; smerdiêti; z piwnicy ~ło stęchlizną z póhreba nesłó tuchlátinoju
jed|en   1. licz. odín; ~en pies odín sobáka; ~na jabłoń odná jábłynia; ~no okno odnó oknó; 2. przym. odín; został w domu sam ~en ostávsie dóma sam odín; zdarzyło się to ~nej nocy siête zdáryłosie odnóji nočê; studiowaliśmy na ~nym roku my studyjováli na odnôm róci; 3. m odín m; chtoś m; znałem ~nego takiego ja znav takóho odnóho (takóho kohóś); ◊ ~en diabeł odín čort; ~en jedyny odín-odniútki; ~en za drugim odín za odným (drúhim); ~en z drugim odín z drúhim; ~en przez drugiego odín poperéd odnóho; navýperedki; naperebôj; ~nym ciągiem odným stiáhom; bezperestánku; ~nym słowem odným słóvom; ~nym tchem odným dúchom; odným máchom
jedenasta   f odinádceta (hodína)
jedenastka   f 1. odinádcetka f; odinádcety númer; 2. a) futbolóva družýna; b) kárny vdar (u futboli)
jedenastoletni   odinadcetiliêtni
jedenasty   odinádcety
jedenaście   odinádceť
jedenaścioro   odinádcetioro; odinádceť
jedlina   f jolína f
jednać   ndk sobie kogoś peretiaháti kohós na svôj bôk; vyklikáti čyjúś prychílnosť do sébe
jednak   1. spój. odnák; uczył się jeździć samochodem, ~ bez powodzenia učývsie jiêzditi samochódom, odnák bez udáčy; 2. mod. usió ž; usió-taki; ~ miałeś rację ty vsio ž (vsió-taki) miêv ráciju; ~ pada, choć zapowiadali ładną pogodę usió ž (usió-taki) idé došč, choč zakázuvali dóbru pohódu
jednakowo   odinákovo
jednakowy   odinákovy
jednakże   spój. odnák; odnák že
jedno   n odnó n, odné n; zlewać się w ~ zlivátisie v odnó (odné); ◊ na ~ wychodzi na odnó (odné) vychódit; wszystko ~ usió odnó; siodnó; usiorumnó
jednoaktowy   odnoaktóvy
jednoaktówka   f odnoaktôvka f
jednobarwny   odnokoloróvy
jednobrzmiący   odnozvúčny; odinákovy stosôvno zmiêstu
jednocyfrowy   odnocýfrovy
jednoczenie   n objédnuvanie n; złučánie n
jednoczesność   f odnočasóvosť f
jednoczesny   odnočasóvy
jednocześnie   odnočasovo
jednoczyć   ndk objédnuvati; złučáti