Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 033

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
jaz   m zastávka f (na ryciê)
jazd|a   f 1. jizdá f; ~a na łyżwach jizdá na końkách; ~a na nartach jizdá na nártach; ~a konna kônna (verchovája) jizdá; rozkład ~y rozkłád rúchu; nauka ~y naúka jizdý samochódom; 2. kônnicia f; chorągiew lekkiej ~y koruhvá lóhkoji kônnici; ◊ ~a mi stąd! von zsiôl!; ~a do roboty marš do robóty!
jazgarz   m zool. jôrš m
jazgot   m 1. dziávkot m; dziávkanie n; 2. láskot m; pískot m; jávkot m
jazgotać   ndk 1. dziávkati; 2. laskotáti; piskotáti; javkotáti
jazgotliwy   dziavkotlívy; laskotlívy; piskotlívy; javkotlívy
jazz   m [wym. džez] jazz m
jazz-band   m [wym. džézbend] jazz-band m
jazz-jamboree   n [wym. džezdžémbory] jazz-jamboree n
jazzman   m [wym. džézmen] jazzman m
jaź   m zool. jaź m
jaź|ń   f sviêdomosť f; rozdwojenie ~ni rozdvojénie sviêdomosti
jąć się   dk czegoś uziátisie za štoś; začáti štoś; ~ pracy uziátisie za robótu
jądro   n 1. jadró n; ~ orzecha jadró orêcha; ~ atomowe átomne jadró; ~ komórkowe kliêtočne jadró; 2. anat. jicié n; 3. suť f; ~ sprawy suť správy (diêła)
jądrow|y   jádrovy; energia ~a jádrova enérgija
jąkać   ndk burmotáti; hovorýti zatinájučysie
jąkać się   ndk zajikátisie
jąkała   m, f zajíka m, f
jąkanie się   n zajikánie n; zajíkovatosť f
jątrzyć   ndk 1. jatrýti; rozjátruvati; dražniti; rozdražniáti; 2. (wstrzymywać gojenie rany) jatrýti, veredíti
jątrzyć się   ndk jatrýtisie; veredítisie; hnojítisie; ropiêti
jebać   ndk wulg. jebáti
jebaka   m wulg. jebáka m
jebnięty   wulg. jóbnuty, jebonúty
jecha|ć   I ndk 1. jiêchati; ~ć autobusem (pociągiem) jiêchati autóbusom (pójizdom); ~ć konno jiêchati kônno (verchóm); 2. jiêchati; nie uczył się, tylko ~ł na swoich zdolnościach ne včývsie, tôlko jiêchav na svojích zdôlnostiach; ◊ z kimś na jednym (tym samym) wózku jiêchati z kimś na odnôm (tôm sámum) vózi