Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
górnictwo   n horniáctvo n
górniczy   horniáćki
górnik   m horniák m
górnolotnie   vysokolôtno
górnolotny   vysokolôtny
górn|y   1. vérchni; ~a warga vérchnia hubá; 2. ambítny; vysokolôtny; ~e zamiary ambítny namiêry; ~e wyrazy vysokolôtny výrazy
górować   ndk 1. dominováti; perevyžšáti; vybivátisie; 2. stryláti výžej ciêlu; perenósiti nad ciêlom; 3. astr. znachóditisie v zeníti
górski   hôrny; łańcuch ~ hôrny lenciúh; przewodnik ~ provodník po hórach
górzystość   f horýstosť f
górzysty   horýsty
gówniarz   m wulg. humniák m
gówno   n wulg. humnó n
gra   f 1. ihrá f; hra f; ~ na skrzypcach ihrá na skrýpci; ~ aktorów ihrá aktóruv; ~ świateł ihrá sviêtła; 2. ihrá f; hra f; ~ hazardowa hazardóva ihrá; ~ w chowanego ihrá v chóvanki; ~ w berka ihrá v bekača; ~ w karty ihrá v kárty; chytra ~ chítra ihrá; ◊ ~ słów ihrá słôv; otwarta ~ odkrýta ihrá; ~ podwójna sport. podvôjna ihrá; podwójna ~ nečésna (podvôjna) ihrá; wchodzić w grę hráti rólu; miêti značénie; začypátisie
grab   m bot. hrab m
graba   f pot. ruká f, łápa f
grabarski   mohílny
grabarz   m mohílščyk m
grabić   ndk 1. hrebsti; pudhrybáti; zahrybáti; 2. hrábiti, rabováti
grabie   pl hrabliê pl
grabieć   ndk hrabiêti, dubiêti, koliêti
grabież   f hrabiêž m, rabúnok m
grabieżca   m hrabiêžnik m, rabovník m
grabieżczy   hrabiêžnićki, rabovníćki
grabki   pl hrábliki pl
grabowy   hrabóvy