Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   20 877

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
a   1. a; tutaj jest dom, a tam ogród óde dôm, a tam sadók; 2. a; to nie życie, a katorga to ne žytié, a mučénije; 3. i; szkoła a rodzina škóła i simjá; 4. a; a to drań! a to draniúha! ◊ a nie mówiłem? ja ž <vam> kazáv!
a jak   pot. a jak že Chcesz tam iść? — A jak. Chóčeš tudý ití? — A jak že.
a priori   [wym. a pryjóri] a prióri [wym. a pryjóri]
à propos   [wym. a propó] à propós [wym. a propó]
abażur   m abažúr m
abdykacja   f abdykácija f
abdykować   abdykováti
abecadło   n ázbuka f, alfabét m
aberracja   f 1. błud m, pomýłka f; ~ myślowa błúdna (pomyłkóva) dúmka; 2. astr. fiz. aberácija f
abiturient   m vypuskník m
abiturientka   f vypusknícia f
ablucja   f 1. rel. obmyvánie; 2. żart. mytié
abnegacja   f abnegácija f
abnegat   m abnegát m
abonament   m abonamént m
abonent   m abonént m
abonentka   f abonéntka f
abonować   abonováti
aborcja   f abórcija f
abordaż   m abordáž m
aborygen   m aborygén m
Abraham   m Abrahám m
abrakadabra   f abrakadábra f
absencja   f neprysútnosť f; ~ chorobowa neprysútnosť čérez chvoróbu
absolucj|a   f 1. prawn. zniatié obvinováčenia, darovánie káry; 2. rel. odpustiênie hrychôv; udzielić ~i odpustíti hrychí