Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 033

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
jędzowaty   viďmováty; złôsny; zły
jęk   m jenk m; skávyt m
jękliwy   skavytlívy; skamlívy; skuhlívy
jęknąć   dk jénknuti
jęzor   m 1. jazýčýsko m; 2. jazýk m; ~ psa jazýk sobáki; ~ lodowca jazýk lodôvcia; ◊ mleć (pytlować) ~em trepáti jazýkóm
języcz|ek   m jazýčók m; ◊ być ~kiem u wagi miêti ryšálne značénie; odýhruvati ryšálnu rólu
język   m 1. jazýk m; wysunąć czubek ~a výsunuti kônčyk jazýká; 2. móva f; ~ ojczysty rôdna móva; ~ francuski francúśka mova; mówić biegle trzema ~ami hovorýti svobôdno na troch móvach; ~ literacki literaturna móva; ~ opozycji móva opozýciji; ◊ ciągnąć kogoś za ~ tiahnúti kohóś za jazýká; ~ kogoś świerzbi jazýk komúś sverbít; ~ komuś w gębie kołkiem staje jazýk komúś prysóch do zubôv; kaleczyć ~ kaliêčyti (łomáti) móvu; łamać sobie ~ na czymś łamáti sobiê jazýká na čômś; mieć coś na końcu ~a štoś krútitsie na kônčyku jazýka; mówić (gadać) co ślina na ~ przyniesie hovorýti što slína na jazýká prynesé; obnosić kogoś na ~ach pudchvatíti (pudniáti) kohóś na jazykí; trzymać ~ za zębami trymáti jazýk za zubámi; ugryźć się w ~ prykusíti jazýk; zasięgnąć ~a doznátisie; rozpytáti; znaleźć z kimś wspólny ~ znajtí spôlnu móvu z kimś
językow|y   1. jazýčny; mięśnie ~e jazýčny múskuły; 2. móvny; predyspozycje ~e móvny schílnosti
językoznawca   m movoznáveć m
językoznawczy   movoznávčy
językoznawstwo   n movoznávstvo n
jidysz   m jídyš m
jod   m chem. jôd m
jodełka   f jôłočka f
jodła   f bot. jołá f
jodłować   ndk jodlováti
jodłowy   jołóvy
jodować   ndk jodováti
jodyna   f jodýna f
jodynować   ndk jodynováti
jog   m jog m
joga   f jóga f
jogin   m jog m
jogurt   m jógurt m
joint   m [wym. džojnt] džojnt m
autograf   m autográf m