Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 033

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
jednostajny   odnostájny
jednostka   f 1. odínka f; ~ monetarna monetárna odínka; podstawowa ~ masy pudstavóva odínka másy; 2. (osoba) osóba f; utalentowana ~ sposôbna osóba; 3. (całość organizacyjna) odínka f; časť f; ~ gospodarcza hospodárča (ekonomíčna) odínka; ~ wojskowa vujśkóva časť
jednostkow|y   1. odínkovy; wielkość ~a odínkova veličyná; 2. indyviduálny; ~e doświadczenie indyviduálne dosviêdčanie; 3. odínkovy; ~a cena odínkovy košt; ciná za štúku; 4. odinóčny; ~y incydent odinóčny výpadok (incydént)
jednostronicowy   odnostorônkovy
jednostronnie   odnostorônno, odnobokóvo
jednostronność   f odnostorônnosť f, odnobokóvosť f
jednostronny   odnostorônny, odnobokóvy
jednostrzałowy   odnozarádny; odnostrêlny
jednosylabowy   odnoskładóvy
jednoszynowy   odnošýnovy
jedność   f 1. odínstvo n; ~ prasłowiańska prasłovjánśkie odínstvo; ~ materii odínstvo matéryji; 2. mat. odínka f
jednoślad   m odnosliêdnik m; dvochkolôsnik m
jednotomowy   odnotomóvy
jednotorowy   odnokoliêjny
jednowarstwowy   odnosłôjny
jednowątkowy   odnofábulny; z odným fabulárnym motývom
jednowymiarowy   odnovymiêrny
jednozgłoskowy   p. jednosylabowy
jednozmianowy   odnozmiênny
jednoznacznie   odnoznáčno
jednoznaczność   f odnoznáčnosť f
jednoznaczny   odnoznáčny
jednozwrotkowy   odnostrofíčny
jedwab   m šovk m
jedwabie   pl šovkóve bilijó; šovkóvy stróji
autograf   m autográf m