Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   20 780

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
garbaty   horbáty
garbić   ndk hórbiti
garbić się   ndk hórbitisie
garbnik   m gárbnik m
garbować   ndk garbováti; ◊ ~ komuś skórę dubásiti kohóś, skôru z kohóś spuskáti
garbus   m horbún m, horbáč m, horbáty m
garbusek   m horbúnčyk m
garbuska   f horbúnka f, horbáta f
garda   f gárda f
gardenia   f gardénija f
garderoba   f 1. garderóba f, odéža f, ubránie n; 2. garderóba f, šátnia f; 3. (w teatrze) garderóba f
gard|ło   n hórło n; ◊ coś ściska za ~ło štoś stiskáje za hórło; głos więźnie w ~le hółos stráhne v hórli; jak psu (krowie) z ~ła wyjęte jak koróva požováła; mieć nóż na ~le miêti nôž na hórli; na całe ~ło na vsio hórło; serce podchodzi do ~ła sércie v pjátki chovájetsie; stawać ością w ~le staváti kôstkoju v hórli; zdzierać ~ło horłániti
gardłować   ndk horłániti
gardłowy   horłový; chrýpły, chryplívy
gardzić   ndk 1. hańbováti, pohardžáti; ~ krętaczami hańbováti (pohardžáti) krutelámi; 2. lohkovážyti; ne dociêniuvati; odrykátisie; ~ niebezpieczeństwem lohkovážyti nebezpéku; ~ bogactwem odrykátisie od boháctva; nie ~ żadną okazją do bijatyki ne propúskáti žádnoji okáziji do bôjki
gardziel   f hórło n; gardziôłka f
garkotłuk   m, f nehodiáščy kúchar; nehodiášča kuchárka
garkuchnia   f zabiháłuvka f, jidłodájnia f
garłacz   m zool. hółub-horłáč m
garmażeria   f garmažéryja f
garmażerka   f garmažérka f
garmażeryjny   garmažerýjny
garmond   m garmónd m
garn|ąć   ndk hornúti; prytiaháti; dziecko ~ie zabawki do siebie ditiá hórne cácki do sébe; ~ąć do siebie uczniów prytiaháti do sébe učenikôv
garn|ąć się   ndk 1. hornútisie; chilítisie; dziecko ~ęło się do matki ditiá hornúłosie (chilíłosie) do mátery; 2. tiahnútisie; młodzież ~ęła się do nauki mołodióž tiahnúłasie do naúki
autograf   m autográf m