Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
hamować się ndk   ndk zdéržuvatisie, zdéržuvati sébe
hamulcowy   hamôlciovy; płyn ~ hamôlciove téčyvo
hamulec   m hamôleć m; ~ bezpieczeństwa hamôleć bezpéki; ~ ręczny ručný hamôleć; ~ moralny morálny hamôleć
handel   m hándel m; ~ detaliczny detalíčny hándel; ~ hurtowy hurtóvy hándel; ~ uliczny húličny hándel; ~ międzynarodowy mižynaródny hándel; ◊ ~ żywym towarem hándel žyvým továrom
handelek   m drôbny hándel; podejrzany ~ témny hándel
handicap   [wym. hándikap] m hándikap m
handlarka   f handlárka f
handlarski   handlárśki
handlarz   m handlár m; ~ narkotyków handlár narkótykami
handlować   ndk handlováti
handlowiec   m handlôveć m
handlow|y   handlóvy; obrót ~y handlóvy oborôt; marynarka ~a handlóva flóta
handlówka   f pot. handlôvka f; handlóva škóła
handryczyć się   ndk pot. svarýtisie; hrýztisie; hýrkati, hýrkatisie
hangar   m hangár m
haniebnie   1. haniébno; nesłávno; ~ zdradzić haniébno zdráditi; 2. strašénno; ~ obijać się na robocie strašénno łódyrničati na robóti
haniebność   f haniébnosť f
haniebn|y   1. haniébny; nesłávny; ~y uczynek haniébny postúpok; 2. vélmi nedóbry; pohány; žaluhôdny; ~y wygląd pohány výhlad; ~e warunki žaluhôdny varúnki
hantle   pl hántli pl
hańb|a   f háńba f; nesłáva f; ~a spadła na całą rodzinę háńba (nesłáva) vpáła na ciêłu simjú; ◊ okryć kogoś okrýti kohóś háńbojú (nesłávoju)
hańbić   ndk háńbiti; nesłáviti
hańbić się   ndk háńbitisie, nesłávitisie; háńbiti sébe, nesłáviti sébe; ◊ nie ~ pracą ne múrzati sobiê ruk robótoju
happening   m [wym. hépening] happening m [wym. hépening]
happy end   m [wym. hepi énd] happy end m [wym. hepi énd]
haracz   m hárač m