Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
chlew   m chliêv m
chlewik   m chlivók m
chlewnia   f chliêv m, sviniárnia f
chlewn|y:   trzoda ~a svíni pl
chlipać   ndk 1. siórbati, chlóbati; 2. chlípati, popłákuvati
chlipnąć   dk 1. siórbnuti, chlóbnuti; 2. chlípnuti, płaknúti
chlor   m chem. chlor m
chlorek   m chem. chlórok m
chlorkować   ndk chlorkováti
chlorofil   m chlorofíl m
chlorofilowy   chlorofílny
chloroform   m chlorofórm m
chlorować   chlorováti
chlorowodór   m chlorovodorôd m
chlorowy   chlórovy
chlub|a   f słáva f, chvałá f, hónor m; prynósiti słávu (chvałú) simjiê; być ~ą kraju býti hónorom krajíny
chlub|ić się   ndk honorýtisie; szkoła ~i się wysokim poziomem nauczania škóła honorýtsie vysókim úrovniom naučánia
chlubnie   z hónorom, słávno, pochválno
chlubn|y   słávny, pochválny; ~e czyny słávny (pochválny) počýny
chlup|ać   ndk 1. chlúpati, plúchati, búlkati; woda ~ie w beczce vodá chlúpaje (plúchaje, búlkaje) v bóčci; 2. brýzkati, plúchati, lúchati; ~ać ropą z kanistra brýzkati (plúchati, luchati) náftoju (rópoju) z kanístra
chlupać się   ndk chlúpatise, plúchatisie
chlupnąć   dk 1. chlúpnuti, plúchnuti, búlknuti; 2. brýznuti, plúchnuti, lúchnuti
chlupn|ąć się   dk chlúpnutisie, plúchnutisie; ryba ~ęła się w stawie rýba chlúpnułasie (plúchnułasie) v sážałci
chlupot   m chlúpot m, plúchot m, búlkot m
chlupotać   ndk chlupotáti, pluchotáti, bulkotáti