Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
hitlerowiec   m hitlerôveć m
hitlerowski   hitlerôvśki
hitleryzm   m hitlerýzm m
HIV   m HIV m
hm   wykrz. hm
ho   wykrz. ho
hobbista   m hobíst m
hobbistyczny   hobistýčny
hobby   n hóbi n
hochsztapler   m hochštápler m
hochsztaplerski   hochštaplérśki
hochsztaplerstwo   n hochštaplérstvo n
hodować   ndk hodováti; ~ dwie krowy hodováti dviê koróvy; ~ nową odmianę ziemniaka hodováti nóvy vid kartópli
hodowca   m hodôveć m
hodowla   f hodôvla f; ~ zwierząt futerkowych hodôvla fútrovych zvirôv
hodowlany   hodovlány
hojność   f ščódrosť f
hojny   ščódry; ~ ofiarodawca ščódry žértvovatel
hokeista   m hokejíst m
hokej   m hokéj m
hokejka   f hokéjny kij
hokejowy   hokéjny
hokejówka   f hokéjny koniók
hol   I m hol m; wziąć kogoś na ~ uziáti kohóś na hol
hol   II m hol m; korydór m; siêni pl