Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
gnu   f zool. gnu f
gnuśnieć   ndk stanovítisie linívym; hultajováti, łódyrničati
gnuśność   f linístvo n; hultajovátosť f
gnuśny   1. linívy; hultajováty; 2. sónny; vjáły; povôlny
gobelin   m gobelín m
godło   n gódło n
godnie   1. jak tréba; jak sliêd; jak naléžyt; 2. hôdno, z hôdnostieju
godność   f 1. hôdnosť f; 2. posáda f; stanovísko n; týtuł m; 3. nazvísko n
godn|y   1. várty; ~y szacunku várty považánia (šanovánia); 2. hôdny; ~e życie hôdne žycie
godowy   zool. šlúbny; okres ~ šlúbny čas
gody   pl 1. vesiêle n; vinéć m; 2. zool. šlúbny čas, čas sparovánia
godzić   I ndk 1. hodíti, mirýti; ~ poróżnionych hodíti (mirýti) posváranych; 2. złučáti; ~ teorię z praktyką złučáti teóryju z práktykoju
godzić   II ndk 1. cilováti; trapláti; wieże ~ą w niebo viêžy cilújut v nébo; ~ić sztyletem w serce trapláti štylétom v sércie; 2. zahróžuvati; ~ w dobre imię firmy zahróžuvati dóbromu ímeni fírmy
godzić się   ndk 1. hodítisie, mirýtisie; ~ z przyjacielem po kłótni hodítisie (mirýtisie) z pryjátelom pósli svárki; 2. zhodžátisie; ~ na kompromis zhodžátisie na kompromís
godzien   p. godny
godzin|a   f 1. hodína f; w ~ę za hodínu; prótiahom hodíny; co ~ę štohodínu; kážnu hodínu; pół ~y puv hodíny; za ~ę čérez hodinu; 2. hodína f; čas m; która ~a? kotóra hodína?; ~a policyjna policíjna hodína; ~y pracy hodíny (čas) práci; ~y szczytu čas (hodína) pik; ◊ czárna ~a čórny deń; odkładać coś na czarną ~ę odkładáti štoś na čórny deń; szara ~ šára hodína; prýtemok m; wybiła ostatnia ~a nadyjšov čas umiráti
godzinami   hodinámi
godzinny   odnohodínny, hodínny
godzinowy   zvjázany z hodínoju, hodínny
godziwie   jak naléžyt; spravedlívo; słúšno; čésno
godziwy   naléžny; spravedlívy; słúšny; odpoviêdni; zasłúžany
gofr   m gofr m
gofrować   ndk gofrováti
gogle   pl gógli pl
goguś   m góguś m, elegáncik m