Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
i   I spój. i; był w Belgiji i Holandii byv u Bélgiji i Holándyji; siedzi na kanapie i słucha muzyki sidít na kanápi i słúchaje múzyku; chłopiec i dziewczyna chłópeć i diêvčyna
i   II mod. i, tóže; on i ojca nie słucha vôn i (tóže) báťka ne słúchajetsie; jej i w tej sukience jest ładnie jôj i (tóže) v siêtum płátiji hóže
iberoamerykański   iberoamerykánśki
iberystyka   f iberýstyka f
ibis   m zool. íbis m
ichtiolog   m ichtyjólog m
ichtiologia   f ichtyjológija f
id   n id n
ide|a   f idéja f; ~a przewodnia vedúšča idéja; służyć ~i słužýti idéji; wcielać ~ę w życie uvóditi idéju v žýcie
idealista   m idealíst m
idealistka   f idealístka f
idealistyczny   idealistýčny
idealizacja   f idealizácija f
idealizować   ndk idealizováti
idealny   1. ideálny; doskonáły; 2. (niematerialny) ideálny
ideał   m ideáł m; ~ piękna ideáł krasý; chodzący ~ uosóblany ideáł; ~y młodości ideáły mółodosti
identyczność   f identýčnosť f; odinákovosť f; tojetóžnosť f
identyczny   identýčny; odinákovy; tojetóžny
identyfikacja   f 1. identyfikácija f; ~ zwłok identyfikácija trúpa; 2. identyfikácija f, otojetóžnienie n; ~ aktora z bohaterem dramatu identyfikácija (otojetóžnienie) aktóra z hierójom drámy
identyfikator   m identyfikátor m
identyfikować   ndk 1. identyfikováti, rozpoznaváti; 2. identyfikováti, otojetóžniuvati; ~ Polaka z katolicyzmem identyfikováti (otojetóžniuvati) poláka z katolicýzmom
identyfikować się   z kimś, czymś ndk identyfikováti sébe z kimś, čymś, otojetóžniuvati sébe z kimś, čymś
ideogram   m ideográm m
ideolog   m ideólog m
ideologia   f ideológija f
gubić   ndk 1. hubíti; ~ drogę hubíti doróhu; ~ pieniądze hubíti hróšy; ~ pogoń hubíti pohóniu; 2. hubíti; níščyti; zgubiła go chciwość jóho zhubíła žádnosť; ◊ ~ wątek hubíti dúmku; hubíti nítku rozhovóru