Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
graniczny   1. pohraníčny; słup ~y pohraníčny stovp; straż ~a pohraníčna straž; 2. hraníčny, ostátni; termin ~y hraníčny (ostátni) términ
graniczyć   ndk hraníčyti; mežováti, mežovátisie
granit   m hranít m
granitowy   hranítny
granulat   m granulát m
granulka   f granúlka f
grań   f 1. (grzbiet górski) grań f; 2. grań f, kant m
grasejować   ndk horkáviti
grasica   f grasíca f
grasowa|ć   ndk 1. hrábiti; rabováti; napadáti; zajmátisie rozbójom; 2. lutováti; pošyrátisie; pomór ~ł wśród bydła môr lutováv (pošyrávsie) seréd býdła
grat   m grat m; réved m; ~y pl gráty pl; ramôle n; révedy pl; starôtie n; ◊ stary ~ starý chrên; starý korč
gratis   dármo, dárom, zadármo, bezpłátno
gratisowy   ndk darmóvy, bezpłátny
gratka   f ščaslíva okázija; ščaslívy vypádok; nespodiêvana vdáča
gratulacje   pl gratuláciji pl, vinšovánie n; składać ~ komuś gratulováti komúś, vinšovati kohóś
gratulacyjny   gratulacíjny, vinšoválny
gratulować   ndk komuś gratulováti komúś, vinšováti kohóś
gratyfikacja   f gratyfikácija f; nahoróda f
grawer   m gráver m
grawerować   graverováti
grawerski   gráverśki
grawerunek   m graverúnok m
grawitacja   f gravitácija f
grawitacyjny   gravitacíjny
grawitować   ndk 1. gravitováti; 2. ku czemuś schilátisie do čohóś