Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 603

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
ludow|y   1. naródny; pieśni ~e naródny pisniê; sztuka ~a naródne mastáctvo; władza ~a naródna vłáda; 2. selánśki; vjoskóvy; partia ~a selánśka pártyja; strój ~y selánśki (vjoskóvy) strôj
ludożerca   m ludožér m
ludożerczy   ludožérśki
ludożerstwo   n ludožérstvo n
ludwisarstwo   n livárstvo n
ludwisarz   m livár m
ludyczny   zabavlálny; ihrový
ludyzm   m schílnosť do zabávy (ihrê); potrêba zabávy (ihrê)
ludz|ie   pl 1. zob. człowiek; 2. lúde pl; młodzi ~ie mołodýje lúde; mołodióž f; ~ie dobrej woli lúde dóbroji vóli; ◊ przy ~iach prylúdno; publíčno; wyjść na ~i výjti v ludí
ludzik   m čołoviêčok m
ludziska   pl ludkóve pl
ludzk|i   1. čołoviêčy; ciało ~ie čołoviêče tiêło; ~ie osiedla čołoviêčy sélišča; 2. lúdśki; prylúdny; ~i szef lúdśki (prylúdny) šef; ~ie traktowanie lúdśki (prylúdny) odnósiny; 2. lúdśki; prystôjny; ~ie warunki życia lúdśki (prystójny) varúnki žytiá
ludzkoś|ć   f 1. čołoviêctvo n; historia ~ci históryja čołoviêctva; 2. lúdskosť f; prylúdnosť f; ~ć uczuć lúdskosť (prylúdnosť) odčuvániuv
lufa   f lúfa f
lufcik   m lúftik m
lufka   f fífka f; lúlka f
luftu:   do ~ ničóho ne várty; nikúdy ne hodítsie; nehodiáščy
luk   m luk m
luk|a   f proháł m; prohálina f; ~a w tekście proháł (prohálina) v téksti; ~i w wykształceniu proháły (proháliny) v edukáciji
lukier   m lúkor m
lukratywny   dochôdny; prybytkóvy
lukrecja   f bot. lukrécija f
lukrować   ndk lukrováti
lukrowy   lúkrovy
luks   m fiz. luks m