Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
kardynał   m kardynáł m
karencja   f karéncija f
karesy   pl łáski pl; łáskanie n
kareta   f karéta f
karetka   f karétka f; ~ pogotowia ratunkowego karétka chútkoji pómoščy
kariatyda   f karyjatýda f
karier|a   f karjéra f; zrobić ~ę zrobíti karjéru
karierowicz   m karjerýst m
karierowiczowski   karjerýsćki
karierowiczowstwo   n karjerýzm m
karimata   f karymáta f
kark   m kark m; šýja f; ◊ mieć kogoś na ~u miêti kohóś na karkóvi (na šýji); mieć głowę na ~u miêti hołovú na pléčach; mieć sztywny ~ býti nevskrovítym (upértym); žýti ne kłániajučysie; na złamanie ~u na złôm (na skrut) hołový; nadstawiać ~u za kogoś pudstavláti hołovú za kohóś; siedzieć komuś na ~u sidiêti v kohóś na šýji (na karkóvi); stać komuś nad ~iem stojáti v kohóś nad dušóju; wziąć sobie kogoś na ~ uziáti kohóś na svojú hołovú (šýju); zginać ~ zhináti šýju (kark); skręcić ~ skrunúti (złamáti) hołovú; zwalić się komuś na ~ zvalítisie komúś na hołovú (na šyju)
karkołomny   nebezpéčny; ryzykôvny; skrútny
karkówka   f karkovína f
karleć   ndk drubniêti; čéznuti; marniêti; vyrodžátisie
karli   drôbny; čézły; márny
karlica   f kárlicia f
karłowacieć   ndk zménšuvatisie; drubniêti; čéznuti; marniêti; vyrodžátisie
karłowatość   f kárlikovosť f
karłowaty   kárlikovy
karma   I f (pasza) korm f
karma   II f kárma f
karmazyn   m karmazýn m
karmazynowy   karmazýnovy
karmel   m karamél m
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk