Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Rozhovôrnik
Rozhovôrnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Siêty rozhovôrnik je perš za vsio zborom normatyvnych frazuv pudlaśkoji movy dla pudlašukôv, kotory v raznych sytuacijach publičnoji komunikaciji abo posłuhovujutsie vyłučno čužoju movoju, abo vžyvajut veliku kôlkosť barbaryzmuv čerez nedostatočne viêdanie rôdnoji movy.

Rozhovôrnik može dodatkovo posłužyti vsiêm zacikavlanym — jak pudlašukam, tak i čužynciam — jak područnik unormovanoji versiji pudlaśkoji movy, kotoru my pošyrajemo čerez naš sajt.

Rozhovôrnik ułučaje vsiê typovy rozhovôrny sytuaciji, jakije možna znajti v rozhovôrnikach podôbnoho objomu dla inšych movuv, i veliku kôlkosť menš typovych. Akcent połožany na pokazanie leksyčnoji i stylistyčnoji raznostajnosti pudlaśkoji movy.

Pracia v rozvitku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   1 360

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dach nad głową   dach nad hołovóju
dać komuś po gębie   dáti komúś po mýzi
Daj Boże (Bóg)   daj Bóže (Bôh)
dajmy na to   skážem; dopústim; na prýkład
dama serca   dáma sércia
Damnat quod non intelligunt   Potępiają to, czego nie rozumieją. Osudžájut tóje, čohó ne rozumiêjut.
Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda   Daróvanomu konióvi v zúby ne zahladájut.
dawać czadu   daváti čádu
dawać drapaka   daváti drapaká, davati dráła
dawać gaz do dechy   tísnuti gaz do pliêški
dawać komuś (czemuś) radę   daváti komúś (čomúś) rády
dawać pełną garścią   daváti póvnymi prýhorščami
dawać się we znaki   davátisie vznakí
dawać słowo honoru   daváti słóvo hónoru
dawać z siebie wszystko   robíti vsio možlíve
dawka śmiertelna   smertélna dávka
De facto   Faktycznie. Faktýčno.
De fumo in flammam   Z dymu w ogień [z deszczu pod rynnę]. Z dýmu v ohóń [z doščú pud kapiêž].
De gustibus non est disputandum   Gusty nie podlegają dyskusji. Ob gústach ne spórat.
De iure   Według prawa. Pódług práva.
De mortuis aut bene aut nihil   O zmarłych należy mówić dobrze albo nic. Pro merciôv treba hovorýti ábo dóbre, ábo ničóho.
De profundis (clamavi)   Z głębin (wołałem). Z hłubínuv (ja kryčav).
De te fabula narratur   O tobie jest ta bajka [o tobie rzecz]. Pro tébe siêta kázka [pro tébe rêč].
Deus ex machina   Bóg z maszyny. Bôh z mašýny.
diabli nadali   čort pryhnáv (pryniôs)