Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Rozhovôrnik
Rozhovôrnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Siêty rozhovôrnik je perš za vsio zborom normatyvnych frazuv pudlaśkoji movy dla pudlašukôv, kotory v raznych sytuacijach publičnoji komunikaciji abo posłuhovujutsie vyłučno čužoju movoju, abo vžyvajut veliku kôlkosť barbaryzmuv čerez nedostatočne viêdanie rôdnoji movy.

Rozhovôrnik može dodatkovo posłužyti vsiêm zacikavlanym — jak pudlašukam, tak i čužynciam — jak područnik unormovanoji versiji pudlaśkoji movy, kotoru my pošyrajemo čerez naš sajt.

Rozhovôrnik ułučaje vsiê typovy rozhovôrny sytuaciji, jakije možna znajti v rozhovôrnikach podôbnoho objomu dla inšych movuv, i veliku kôlkosť menš typovych. Akcent połožany na pokazanie leksyčnoji i stylistyčnoji raznostajnosti pudlaśkoji movy.

Pracia v rozvitku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   1 360

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
Alea iacta est   Kości zostały rzucone. Žéreb kínuto.
Alter ego   Drugie ja. Drúhie ja.
Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere   Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie. Tréba žýti dla ínšych, kolí chóčeš žýti dla sébe.
Amantium irae amoris integratio est   Kłótnie kochanków umacniają miłość. Od svárki kochánkuv lubóv mucniêje.
Ambitiosa non est fames   Głód nie ma ambicji. Hółod ne máje ambíciji.
Amicorum omnia sunt communia   U przyjaciół wszystko jest wspólne. U pryjáteluv usió spôlne.
Amicus certus in re incerta cernitur   Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji (w biedzie). Viêrnoho pryjátela puznajétsie v bidiê.
Amicus Plato, sed magis amica veritas   Przyjacielem Platon, lecz większą przyjacółką prawda. Platón mniê pryjátel, alé bôlšoju pryjátelnicieju — právda.
Amor omnibus idem   Miłość dla wszystkich jednaka. Lubóv dla vsiêch odinákova.
Amor vincit omnia   Miłość wszystko zwycięża. Lubóv peremoháje vsio.
ani be ani me   ni bé ni mé
ani chwili (ani przez chwilę)   ni chvíli (minúty)
ani pary z ust   ni páry z róta
ani słychu ani dychu   ni słúchu ni dúchu
ani żywej duszy   ni žyvóji dušê
Anno Domini (A.D.)   Roku Pańskiego. Róku Hospódnioho.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia   Apetýt z jidóju prybyváje.
Ars longa, vita brevis   Sztuka jest długotrwała, a życie krótkie. Mastáctvo dovhoviêčne, a žýcie korótkie.
Asinus ad lyram   Osioł przy lirze [pasuje jak wół do karety]. Osiół z líroju [pasuje jak vôł do karéty].
Asinus asinorum   Osioł nad osłami. Osiół z osłôv.
Attendite a falsis prophetis   Strzeżcie się fałszywych proroków. Osterehájtesie fałšývych prorókuv.
Audaces fortuna iuvat   Śmiałym szczęście sprzyja. Smiêłym dóla pomoháje.
Audi multa, loquere pauca   Słuchaj dużo, mów mało. Słúchaj mnôho, hovorý máło.
Audi, cerne, tace, si vis vivere cum pace   Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju. Słúchaj, divísie, movčý, kolí chóčeš žýti v zhódi.
Audiatur et altera pars   Trzeba wysłuchać i drugiej strony. Tréba výsłuchati i drúhoji storoný.