Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Rozhovôrnik
Rozhovôrnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Siêty rozhovôrnik je perš za vsio zborom normatyvnych frazuv pudlaśkoji movy dla pudlašukôv, kotory v raznych sytuacijach publičnoji komunikaciji abo posłuhovujutsie vyłučno čužoju movoju, abo vžyvajut veliku kôlkosť barbaryzmuv čerez nedostatočne viêdanie rôdnoji movy.

Rozhovôrnik može dodatkovo posłužyti vsiêm zacikavlanym — jak pudlašukam, tak i čužynciam — jak područnik unormovanoji versiji pudlaśkoji movy, kotoru my pošyrajemo čerez naš sajt.

Rozhovôrnik ułučaje vsiê typovy rozhovôrny sytuaciji, jakije možna znajti v rozhovôrnikach podôbnoho objomu dla inšych movuv, i veliku kôlkosť menš typovych. Akcent połožany na pokazanie leksyčnoji i stylistyčnoji raznostajnosti pudlaśkoji movy.

Pracia v rozvitku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   1 360

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
Pacem in terris   Pokój na ziemi. Mir na zemliê.
Pacta sunt servanda   Umów należy dotrzymywać (umowy obowiązują). Dohovóry tréba vykónuvati (dohovóry obovjázujut).
Panem et circenses   Chleba i igrzysk. Chliêba i íhryščuv.
Pars pro toto   Część zamiast całości. Časť zámiś ciêłoho.
Pater familias   Ojciec rodziny. Báťko simjiê.
Pecunia non olet   Pieniądze nie śmierdzą. Hróšy ne smerdiát.
Per analogiam   Przez analogię. Čérez analógiju.
Per aspera ad astra   Przez ciernie do gwiazd. Čérez pereškódy do zôr.
Per consensum   Jednomyślnie (za zgodą). Odnodúšno (zhôdno).
Per fas et nefas   Nie przebierając w środkach (godziwymi i niegodziwymi sposobami). Usiákimi sposóbami (právdoju i neprávdoju).
Per se   Samo przez się (samo z siebie). Samó sobóju (samó z sébe).
Piscem natare doces   Rybę uczysz pływać. Účyš rýbu płývati.
Plenus venter non student libenter   Najedzonemu nie idzie nauka [pełny brzuch niechętnie studiuje]. Najiêdianomu ne idé učóba [póvny žyvôt neochvôtno účytsie].
Plus dat, qui in tempore dat   Więcej daje, kto daje w porę. Bôlš dajé, chto dajé v čas.
Poetae nascuntur, oratores fiunt   Poetami się rodzą, mówcami zostają. Poétami ródiatsie, orátorami stajútsie.
Post factum   Po fakcie. Po fákti.
Post scriptum   Po pisaniu (dopisek). Pósli pisánia (dópiska).
Potius sero quam numquam   Lepiej późno niż wcale. Lépi pôzno, čym nikóli.
Prima facie   Na pierwszy rzut oka. Na péršy póhlad.
Primum non nocere   Przede wszystkim nie szkodzić. Péred usiêm ne škóditi.
Primum vivere, deinde philosophari   Najpierw żyć, potem filozofować. Upéruč žýti, pótum filozofováti.
Primus inter pares   Pierwszy wśród równych. Péršy seréd rôvnych.
Pro et contra   Za i przeciw. Za i prótiv.
Pro publico bono   Dla dobra ogółu. Dla ohúlnoho dobrá.
Pulvis et umbra sumus   Prochem i cieniem jesteśmy. My je práchom i tiêniom.