Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Proszę chwileczkę zaczekać.   Kolí łáska, počekájte chvilínku.
Proszę dać mi spokój   Dájte mniê spókuj.
Proszę mi łaskawie powiedzieć...   Kolí łáska, skažête mnie...
Proszę mi łaskawie wskazać drogę do najbliższej mordowni.   Búďte łaskávy/łaskáva pokazáti mniê doróhu do najblížšoji mordôvni.
Proszę mi nie przeszkadzać.   Prošú mniê ne mišáti.
Proszę mi pozwolić coś dodać.   Dozvôlte mniê štoś dodáti.
Proszę mi pozwolić przejść.   Kolí łáska, propustiête mené.
Proszę pana/panią o to.   Ja vas siêtoho prošú.
Proszę pana/panią o trochę cierpliwości.   Búďte łaskávy/łaskáva tróchi poterpiêti.
Proszę podać mi tę książkę.   Kolí łáska, dájte mniê siêtu knížku.
Proszę pozdrowić pana/pani rodzinę   Peredájte pryviêt vášuj simjiê.
Proszę przyjąć wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża   Pozvôlte výkazati ščêre spuvčutié z pryčýny smérti múža (čołoviêka).
Proszę usiąść.   Siadájte, kolí łáska.
przebrać miarę   perebráti miêru
przecierać drogę   rozčyščáti doróhu
przed chwilą   péred chvíloju; chvílu tomú
przeganiać (przepędzać) kogoś na cztery wiatry   prohaniáti kohóś na vsiê štýry stórony
przeginać pałę   perehináti páłku
przelewać z pustego w próżne   pereliváti z pustóho v poróžnie
przepaść (zniknąć) jak kamień w wodzie   propásti jak kámeń u vódu
przepity głos   perepíty hółos
przepłukać gardło   społosnúti hórło
przerabiać kogoś (coś) na swoje kopyto   pererobláti kohóś (štoś) na svôj kopýł
przez cały czas   usiój čas
przez ten czas   tym čásom
Rad bym się z nim/z nią zapoznał   Ja byv by rády z jim/jéju poznakómitisie.