Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
pokazać, gdzie raki zimują   pokazáti, de ráki zimújut
połknąć (przełknąć) gorzką pigułkę   kovknúti hôrku pigúłku
położyć kogoś na obie łopatki   połožýti kohóś na obiêdvi łopátki
Pomyślności!   Chaj vam ščástit!
popuścić cugli   odpustíti (popustíti) léjci
porachować komuś żebra   poličýti komúś rébra
Post factum   Po fakcie. Po fákti.
Post scriptum   Po pisaniu (dopisek). Pósli pisánia (dópiska).
postawić kogoś na czele   zrobíti kohóś provodyróm
postradać rozum   zhubíti rózum
Potius sero quam numquam   Lepiej późno niż wcale. Lépi pôzno, čym nikóli.
Pozdrowienia z Bielska!   Pryviêt z Biêlśka!
Poznać pana po cholewach   Znáti pána po cholávach.
pozostawać w cieniu   zostavátisie v tinióvi
Pozwoli pan/pani, że się przedstawię?   Pozvôlte mniê peredstávitisie.
póki czas   poká čas
Praca człowieka nie hańbi   Robóta čołoviêka ne hánit.
Praca nie daje mi zadowolenia   Z práci mniê nemá zadovólenia.
Prawda w oczy kole   Právda óčy kóle.
Prima facie   Na pierwszy rzut oka. Na péršy póhlad.
Primum non nocere   Przede wszystkim nie szkodzić. Péred usiêm ne škóditi.
Primum vivere, deinde philosophari   Najpierw żyć, potem filozofować. Upéruč žýti, pótum filozofováti.
Primus inter pares   Pierwszy wśród równych. Péršy seréd rôvnych.
Pro et contra   Za i przeciw. Za i prótiv.
Pro publico bono   Dla dobra ogółu. Dla ohúlnoho dobrá.
Rad bym się z nim/z nią zapoznał   Ja byv by rády z jim/jéju poznakómitisie.