Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Ubi bene, ibi patria   Gdzie dobrze, tam ojczyzna. De dóbre, tam báťkuvščyna.
Ubi concordia, ibi victoria   Gdzie zgoda, tam zwycięstwo. De zhóda, tam peremóha.
Ubi lex, ibi poena   Gdzie prawo, tam kara. De právo, tam kára.
uchowaj (zachowaj) Boże   boroní Bóže (Bôh)
uczciwa gra   čésna ihrá
uderzać po kieszeni   bíti po kišéni
Ufajmy, że tak będzie   Spodivájmosie, što tak vonó búde.
ugryźć się w język   prykusíti jazýk
Ultima ratio   Ostatni argument. Ostátni argumént.
umierać ze śmiechu   zachóditisie od smiêchu
umywać ręce   obtrépuvati (obtresáti) rúki
Una voce   Jednogłośnie. Odnohołôsno.
Unio oppositorum   Jedność przeciwieństw. Odínstvo superéčnostiuv.
upadać na duchu   pádati dúchom
Urbi et orbi   Miastu i światu. Miêstovi i sviêtovi.
ustępować (schodzić) komuś z drogi   zychóditi komúś z doróhi
Utile dulci miscere   Łączyć przyjemne z pożytecznym. Mišáti pryjémne z korýsnym.
Utinam falsus vates sim   Obym był fałszywym prorokiem. Chaj by ja byv falšývym prorókom.
utrzeć komuś nosa   utérti komúś nósa
bez żartów   bez žártuv