Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dach nad głową   dach nad hołovóju
dać komuś po gębie   dáti komúś po mýzi
Daj Boże (Bóg)   daj Bóže (Bôh)
dajmy na to   skážem; dopústim; na prýkład
dama serca   dáma sércia
Damnat quod non intelligunt   Potępiają to, czego nie rozumieją. Osudžájut tóje, čohó ne rozumiêjut.
Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda   Daróvanomu konióvi v zúby ne zahladájut.
dawać czadu   daváti čádu
dawać drapaka   daváti drapaká, davati dráła
dawać gaz do dechy   tísnuti gaz do pliêški
dawać komuś (czemuś) radę   daváti komúś (čomúś) rády
dawać pełną garścią   daváti póvnymi prýhorščami
dawać się we znaki   davátisie vznakí
dawać słowo honoru   daváti słóvo hónoru
dawać z siebie wszystko   robíti vsio možlíve
dawka śmiertelna   smertélna dávka
De facto   Faktycznie. Faktýčno.
De fumo in flammam   Z dymu w ogień [z deszczu pod rynnę]. Z dýmu v ohóń [z doščú pud kapiêž].
De gustibus non est disputandum   Gusty nie podlegają dyskusji. Ob gústach ne spórat.
De iure   Według prawa. Pódług práva.
De mortuis aut bene aut nihil   O zmarłych należy mówić dobrze albo nic. Pro merciôv treba hovorýti ábo dóbre, ábo ničóho.
De profundis (clamavi)   Z głębin (wołałem). Z hłubínuv (ja kryčav).
De te fabula narratur   O tobie jest ta bajka [o tobie rzecz]. Pro tébe siêta kázka [pro tébe rêč].
Deus ex machina   Bóg z maszyny. Bôh z mašýny.
diabli nadali   čort pryhnáv (pryniôs)
De gustibus non est disputandum   Gusty nie podlegają dyskusji. Ob gústach ne spórat.