Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Jak trwoga, to do Boga   Jak tryvóha, to do Bóha.
Jak ty mnie, tak ja tobie   Jak ty mniê, tak ja tobiê.
Jakie drzewo, taki klin, jaki ojciec, taki syn   Jakóje dérevo, takí klin, jakí báťko, takí syn.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego   Odín za vsiêch i vsiê za odnóho.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni   Odna łástuvka ne róbit vesný.
Jednym mąka, a drugim otręby   Odným muká, a drúhim otrubý.
Każda pliszka swój ogon chwali   Kážna žába svoje bołóto chválit.
Każdemu własny kąt (dom) najmilszy   Kážnomu svôj kutók míły.
Każdy kij ma dwa końce   Kážna páłka máje dva kunciê.
Klin klinem   Klin klínom vybivájut.
Kłamstwo ma krótkie nogi   Neprávdoju sviêt prôjdeš, ale nazád ne vérnešsie.
Komu w drogę, temu czas   Komú v doróhu, tomú porá.
Kropla drąży kamień   Vodá kámeń probiváje.
Kruk krukowi oka nie wykłuje   Voróna voróni óka ne výdziovbe.
Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach   Za durnóju hołovóju i nohám nemá spokóju.
Kto nie ryzykuje, nie zyskuje   Chto ne ryzykúje, toj ne žyvé.
Kto pierwszy, ten lepszy   Chto péršy, toj liêpšy.
Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada   Ne kopáj ínšomu jámy, bo sam upadéš.
Kto pracuje, ten ma   Chto praciúje, toj máje.
Kto pyta, nie błądzi   Jazýk do Kíjeva dovedé.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje   Chto ráno vstajé, tomú Bôh dajé.
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę   Chto posiêje viêtior, toj požné búru.
Kto smaruje, ten jedzie   Chto máže, toj jiêde.
Kto wysoko lata, ten nisko siada   Chto vysóko litáje, toj nízko siadáje.