Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo   Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem. Krápla dziovbé kámeń ne síłoju, a částym pádaniom.
Hic et nunc   Tutaj i teraz. Tut i tepér.
Hic iacet lepus   Tu leży zając [w tym rzecz]. Tut ležýt zájeć [u siêtum rêč].
Homo eruditus   Człowiek wykształcony. Čołoviêk účany.
Homo faber   Człowiek tworzący. Čołoviêk tvoráščy.
Homo loquens   Człowiek mówiący. Čołoviêk hovoráščy.
Homo ludens   Człowiek bawiący się. Čołoviêk hrájuščy.
Homo politicus   Człowiek polityczny. Čołoviêk politýčny.
Homo sapiens   Człowiek rozumny. Čołoviêk rozúmny.
Homo sovieticus   Człowiek sowiecki. Čołoviêk soviêćki.
Homo viator   Podróżny (pielgrzym). Podorôžnik (piligrým).
Honoris causa   Za zasługi. Za zasłúhi.
Horror vacui   Lęk przed próżnią. Strach péred pustotóju.
Hospes, hostis   (Każdy) obcy, (to) wróg. (Kažny) čužýneć, (to) vóroh.
Humiles laborant, ubi potentes dissident   Obywatele niskiego stanu cierpią, gdy możni żyją w niezgodzie. Prósty lúde terpját (múčatsie), kolí velmóžy ne łádiat z soboju.
Ibi patria, ibi bene   Tam ojczyzna, gdzie dobrze. Tam báťkuvščyna, de dóbre.
Ignavis sepmer feriae   Dla leniwych zawsze święto. Linívym usé sviáto.
Ignis non exstinguitur igne   Ognia nie gasi się ogniem. Ohniú ne hásiat ohnióm.
Ignoramus et ignorabimus   Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć. Ne znájemo i ne búdemo znáti.
Ignorantia iuris neminem excusat, ignorantia facti non nocet   Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nikogo, nieznajomość faktów nie szkodzi. Neviêdanie prave ne oprávduje nikóho, neviêdanie fáktuv ne škódit.
Ignorantia iuris nocet   Nieznajomość prawa szkodzi. Neviêdanie práva škódit.
Impares nascimur, pares morimur   Rodzimy się nierówni, umieramy równi. Ródimosie nerômnymi, umirájemo rômnymi.
Impos animi   Słaby na umyśle. Słáby na rózum.
In aeternum   Na wieki (na wieczne czasy). Naviêčno (navsé).
In aqua scribis   Piszesz na wodzie. Píšeš na vodiê.