Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Rozhovôrnik
Rozhovôrnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Siêty rozhovôrnik je perš za vsio zborom normatyvnych frazuv pudlaśkoji movy dla pudlašukôv, kotory v raznych sytuacijach publičnoji komunikaciji abo posłuhovujutsie vyłučno čužoju movoju, abo vžyvajut veliku kôlkosť barbaryzmuv čerez nedostatočne viêdanie rôdnoji movy.

Rozhovôrnik može dodatkovo posłužyti vsiêm zacikavlanym — jak pudlašukam, tak i čužynciam — jak područnik unormovanoji versiji pudlaśkoji movy, kotoru my pošyrajemo čerez naš sajt.

Rozhovôrnik ułučaje vsiê typovy rozhovôrny sytuaciji, jakije možna znajti v rozhovôrnikach podôbnoho objomu dla inšych movuv, i veliku kôlkosť menš typovych. Akcent połožany na pokazanie leksyčnoji i stylistyčnoji raznostajnosti pudlaśkoji movy.

Pracia v rozvitku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   1 360

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
Incredibile dictu   Nie do uwierzenia. Nevirohôdno.
Index librorum prohibitorum   Spis ksiąg zakazanych. Spis zaborónianych knih.
Inter arma silent Musae   W czasie wojny milczą Muzy. U čási vujný movčat Múzy.
Inter malleum et incudem   Między młotem i kowadłem. Mížy mółotom i kovádłom.
Invidia gloriae assiduus comes est   Zawiść jest stałą towarzyszką sławy. Závisť je stáłoju továryškoju słávy.
Ipso facto   Na mocy samego faktu (tym samym). Z móci očyvídnoho fáktu (siêtym sámym).
Is fecit, cui prodest   Ten zrobił, komu to przynosi korzyść. Zrobív toj, komu siête prynósit korýsť.
iskra boża   bóža ískra
iść na darmochę   ití na darémščynu
iść noga za nogą   ití nohá za nohóju
iść w nogę   ití nohá v nóhu
iść z duchem czasu   ití v nóhu z čásom
Ite, missa est   Idźcie, ofiara spełniona. Idiête, usio skônčane.
Iucundi acti labores   Miłe są prace zakończone. Míły trudý, kotóry zakônčany.
ręce opadają   rúki opuskájutsie