Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Rozhovôrnik
Rozhovôrnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Siêty rozhovôrnik je perš za vsio zborom normatyvnych frazuv pudlaśkoji movy dla pudlašukôv, kotory v raznych sytuacijach publičnoji komunikaciji abo posłuhovujutsie vyłučno čužoju movoju, abo vžyvajut veliku kôlkosť barbaryzmuv čerez nedostatočne viêdanie rôdnoji movy.

Rozhovôrnik može dodatkovo posłužyti vsiêm zacikavlanym — jak pudlašukam, tak i čužynciam — jak područnik unormovanoji versiji pudlaśkoji movy, kotoru my pošyrajemo čerez naš sajt.

Rozhovôrnik ułučaje vsiê typovy rozhovôrny sytuaciji, jakije možna znajti v rozhovôrnikach podôbnoho objomu dla inšych movuv, i veliku kôlkosť menš typovych. Akcent połožany na pokazanie leksyčnoji i stylistyčnoji raznostajnosti pudlaśkoji movy.

Pracia v rozvitku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   1 360

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
Ecce homo   Oto człowiek. O-tó čołoviêk.
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus   Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. My jimó, kob žýti, alé ne žyvémo, kob jiêsti.
Ego sum qui sum   Jestem, który jestem. Ja je toj, kotóry je.
Ego sum via et veritas, et vita   Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja je doróhoju, právdoju i žytióm.
Electa una via non datur recursus ad alteram   Gdy się wybrało jedną drogę, nie ma powrotu do innej. Výbravšy odnú doróhu, ne povoróčuj na ínšu.
Equi donati dentes non inspiciuntur   Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Daróvanomu konióvi v zúby ne zahladájut.
Errare humanum est   Błądzić jest rzeczą ludzką. Pomylátisie — lúdśka rêč.
Est modus in rebus   Mają rzeczy swą miarę [wszystko ma swoje granice]. Réčy májut svojú miêru [usió máje svojiê méžy].
Et cetera (etc.)   I tak dalej. I tak daliêj.
Et tu, Brute, contra me   I ty, Brutusie, przeciwko mnie. I ty, Brúte, prótiv méne.
Et vice versa   I na odwrót. I naodvorôt.
Ex cathedra   Z katedry. Z katédry.
Ex definitione   Z definicji. Z definíciji.
Ex malis eligere minima   Wybierać mniejsze zło. Vybiráti ménše zło.
Ex oriente lux   Światło ze wschodu (przychodzi). Sviêtło iz schódu (prychódit).
Ex tempore   Bez przygotowania. Bez pryhotovánia.
Exceptio confirmat regulam   Wyjątek potwierdza regułę. Výniatok potvérdžuje práviło.
Exempli gratia (e.g)   Na przykład. Naprýkład.
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor   Niech z naszych kości narodzi się mściciel. Necháj z nášych kostí naróditsie mstítel.
Experto credite   Wierzcie doświadczonemu. Viêrte dosviêdčanomu.
Explicite   Jasno; wyraźnie. Jásno; vyrázno.
Expressis verbis   Dobitnymi słowami; wyraźnie. Vyráznymi słovámi; vyrázno.
Extra muros   Poza murami. Za múrami.
Extrema semper se tangunt   Skrajności zawsze się stykają. Krájnosti vse stykájutsie.
Extremis malis extrema remedia   Na krańcowe zło krańcowe środki. Na krájnie zło krájnie likárstvo.
ręce opadają   rúki opuskájutsie