Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Odi profanum vulgus et arceo   Nienawidzę ciemnego motłochu i unikam go. Nenavídžu témnoji tovpý i mináju jijiê zdaléka.
odkrywać Amerykę   Améryku odkryváti
odpowiadać za coś głową   odkázuvati za štoś hołovóju
ogniem i mieczem   ohnióm i mičóm
Oleum addere camino   Dolewać oliwy do ognia. Doliváti olívy do ohniú.
Omne initium (principium) grave est   Każdy początek jest trudny. Lubý počátok je tiážki.
Omne vivum ex ovo   Wszystko, co żyje, (powstaje) z jaja. Usió žyvóje (výjšło) z jiciá.
Omnia fui et nihil expedivit   Byłem wszystkim i nic z tego nie wyszło. Ja byv usiêm, i ničóho z siêtoho ne výjšło.
Omnia mea mecum porto   Wszystko, co posiadam, noszę ze sobą. Usió svojé nošú z sobóju.
Omnia mors aequat   Śmierć wszystko zrównuje. Smerť usió rumniáje.
Omnia mutantur, nihil interit   Wszystko się zmienia, nic nie ginie. Usió miniájetsie, ničóho ne propadáje.
Omnia rara cara   Wszystkie rzeczy rzadkie są drogie. Usió rêdkie je dorohóje.
Omnia tempus habent   Wszystko ma swój czas. Usió máje svôj čas.
Omnis ars naturae imitatio est   Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. Usió mastáctvo je perejmániom pryródy.
Omnis determinatio est negatio   Wszelkie ograniczenie jest zaprzeczeniem. Kážne vyznačénie je zaperéčeniom.
Omnis homo mendax   Każdy człowiek jest kłamcą. Kážny čołoviêk je łhunóm.
opadać z sił   vybivátisie z síły
Opera omnia   Dzieła wszystkie. Zbôr tvóruv.
Opere citato (op. cit.)   W cytowanym (powyżej) dziele. U cytóvanum (výžej) tvóry.
opływać w dostatek   ne znáti nuždý ni v čôm
Opus posthumum   Dzieło wydane po śmierci autora. Tvôr výdany po smérti áutora.
Ora et labora   Módl się i pracuj. Molísie i praciúj.
ostatkiem (resztką, resztkami) sił   z ostátnioji síły
ostatni dzwonek   ostátni zvonók
Ostatniego gryzą psy   Ostátnioho kusájut sobáki.