Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
A bove maiore discit arare minor   Młodszy wół uczy się orać od starszego. Mołódy vôł účytsie oráti od staróho.
A capillis usque ad ungues   Od włosów po paznokcie [od stóp do głów]. Od vółosuv po pazurê [z nôh do hołovy].
A Deo rex, a rege lex   Od Boga król, od króla prawo. Od Bóha koról, od korolá právo.
A fructibus eorum cognoscetis eos   Po ich owocach ich poznacie. Po płodách jíchnich poznájete jich.
A niech to jasny piorun spali!   A horý vonó három!
A posteriori   Z następstwa [na podstawie faktów, na podstawie doświadczenia]. Z nastúpstva [na pudstavi faktuv, na pudstavi dosvidu].
A priori   Z założenia [z góry, niezależnie od doświadczenia]. Z załožénia [zavčasu, nezaležno od dosvidu].
A tergo   Od tyłu. Odzádu.
Ab Iove principium   Początek od Jowisza [zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej]. Počátok od Jóviša [začynati od najvažniejšoji osoby abo spravy].
Ab ovo   Od jaja [od początku]. Od jiciá [od počatku].
Ab ovo usque ad mala   Od jajka do jabłek [od początku do końca]. Od jiciá do jábłyk [od počatku do kuncia].
Ab urbe condita   Od założenia miasta (Rzymu). Od osnovánia miêsta (Rýmu).
Absens carens   Nieobecny traci. Neprysútny trátit.
Aby chleb, to i zęby będą   Abý chliêb, a zúby znájdutsie.
aby dzień do wieczora   abý deń do véčora
Ad absurdum   (Sprowadzić) do niedorzeczności. (Zvestí) do nedorêčnosti.
Ad exemplum   1. Na przykład. Naprýkład. 2. Za przykładem. Za prýkładom.
Ad futuram rei memoriam   Na przyszłą rzeczy pamiątkę. Dla búduščoji pámeti diłôv.
Ad hoc   Do tego [bez przygotowania, stosownie do okoliczności]. Do siêtoho [bez pudhotôvki, stosôvno do okoličnostiuv].
Ad infinitum   Do nieskończoności. Bez końca. Do neskunčónosti. Bez kunciá.
Ad maiorem Dei gloriam   Dla większej chwały Bożej. Dla bôlšoji Bóžoji słávy.
Ad multos annos   Sto lat. Mnóhaje liêta.
Ad patres   (Udać się) do ojców [umrzeć]. (Odyjtí) do baťkôv [umerti].
Advocatus diaboli   Adwokat diabła. Advokát dyjábła.
Albo wóz, albo przewóz   Abó pan, abó propáv.
Niech wam Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi!   Chaj Bôh vam ščástit v diêtiach!