Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
pozostawać w cieniu   zostavátisie v tinióvi
póki czas   poká čas
przebrać miarę   perebráti miêru
przecierać drogę   rozčyščáti doróhu
przed chwilą   péred chvíloju; chvílu tomú
przeganiać (przepędzać) kogoś na cztery wiatry   prohaniáti kohóś na vsiê štýry stórony
przeginać pałę   perehináti páłku
przelewać z pustego w próżne   pereliváti z pustóho v poróžnie
przepaść (zniknąć) jak kamień w wodzie   propásti jak kámeń u vódu
przepity głos   perepíty hółos
przepłukać gardło   społosnúti hórło
przerabiać kogoś (coś) na swoje kopyto   pererobláti kohóś (štoś) na svôj kopýł
przez cały czas   usiój čas
przez ten czas   tym čásom
przy drzwiach otwartych   pry odčýnianych dvérach
przychodzić do głowy   prychóditi v hołovú
przygotowywać glebę   šykováti glébu
przymykać oczy na coś   zaplúščuvati óčy na štoś
przypierać kogoś do ściany   prypiráti (prytiskáti) kohóś do stiný
przyprawić komuś rogi   nastáviti komúś róhi
przyprawić rogi   nastáviti róhi
pukać (stukać) się w czoło   stúkati sobiê v łob
punkt widzenia   punkt póhladu
puszczać coś mimo uszu   puskáti štoś mímo ušý
puszczać w obieg   puskáti v chôd (diêło)
Niech wam Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi!   Chaj Bôh vam ščástit v diêtiach!