Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dziurka od klucza   dziúrka v zamkóvi
dzwonek na lekcję   zvonók na lékciju
dzwonek na przerwę   zvonók na pererýv
gadać na próżno   hovorýti naprásno
gdzie popadnie   de popáło
gęba się komuś nie zamyka   chtoś ne perestajé trepáti jazýkom
głaskać czyjąś dumę (próżność)   pudkórmlati čyjúś pýchu
główka pracuje   hołová váryt
głupi jak but z lewej nogi   durný (durnováty) jak čóbut z liêvoji nohí
głupia gęś   durnája húska
godzić w czyjąś dumę   hańbováti kohóś
gołymi rękami   hółymi rukámi
gorąca głowa   horáča hołová
gorące (zimne) poty biją   až u pôt kídaje
gra w kotka i myszkę   ihrá v kotá i mýšku
grać pierwsze skrzypce   hráti péršu skrýpku
groch z kapustą   bôb z horóchom
grzech śmiertelny   smertélny hrêch
gubić się w domysłach   ne znáti, što i dúmati; hubítisie v zdóhadach
homeryczny (homerycki) śmiech   homerýčny smiêch
i tak dalej   i tak daliêj
i tyle go widział   tôlko jóho i báčyli
igła w stogu siana   ihółka v stózi siêna
igrać z ogniem   hráti z ohnióm
ile dusza zapragnie   kôlko dušá prýme
Niech wam Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi!   Chaj Bôh vam ščástit v diêtiach!