Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Bona fide   W dobrej wierze [w uczciwych zamiarach]. Dobrosóvestno [ščêro].
Bonum ex malo non fit   Dobro nie rodzi się ze zła. Dobró ne róditsie zo zła.
Bonum initium est dimidium facti   Dobry początek to połowa dzieła. Dóbry počátok to połovína diêła.
Brevi manu   Krótką ręką [szybko, bez formalności]. Korótkoju rukóju [chútko, bez formalízmu].
Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior   Życie samo jest krótkie, lecz przez cierpienia staje się dłuższe. Samóje žýcie je korotkie, ale neščástie róbit jóho dóvšym.
Caeca invidia est   Zazdrość jest ślepa. Zázdrosť je slipája.
Caecus non iudicat de colore   Ślepy nie jest sędzią w sprawie kolorów. Slipý ne súdit ob kólory.
Caput mundi   Stolica świata. Stolícia sviêtu.
Carpe diem   Chwytaj dzień [korzystaj z każdego dnia]. Łápaj deń [korystaj z kažnoho dnia].
Casus belli   Powód do wojny. Pryčýna vujný.
Cave canem   Strzeż się psa. Osterehájsie sobáki.
Cave tibi a cane muto et aqua silente   Strzeż się psa niemego i cichej wody. Osterehájsie nimóho sobáki i tíchoji vodý.
Charta non erubescit   Papier się nie rumieni [papier jest cierpliwy]. Papiêr ne čyrvoniêje [papiêr vyterpit].
Claude os, aperi oculos   Zamknij usta, otwórz oczy [milcz i patrz]. Zakrýj rot, odplúščy óčy [movčy i divisie].
Cogito, ergo sum   Myślę, więc jestem. Ja dúmaju, značyt, istniêju.
Cognosce te ipsum   Poznaj samego siebie. Poznáj samóho sébe.
Conflabunt gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces   Przekują swoje miecze na lemiesze i włócznie swoje na sierpy. Perekujút svojiê mičê na sušnikí i svojiê píki na serpý.
Consuetudo est altera natura   Przyzwyczajenie jest drugą naturą. Pryvýčka je drúhoju natúroju.
Consummatum est   Dokonało się. Zaveršýłosie.
Contra spem spero   Przeciw nadziei mam nadzieję. Prótiv nadiêji máju nadiêju.
Contra vim non valet ius   Przeciw sile nic nie znaczy prawo. Právo nic ne znáčyt prótiv síły.
Cucullus non facit monachum   Kaptur nie czyni mnicha. Kaptúr ne róbit monáchom.
Cui bono?   Na czyją korzyść? Na čyjú korýsť?
Cuius regio, eius lingua   Czyja władza, tego język. Čyjá vłáda, tóho móva.
Cuius regio, eius religio   Czyja władza, tego religia. Čyjá vłáda, tóho relígija.
Rad bym się z nim/z nią zapoznał   Ja byv by rády z jim/jéju poznakómitisie.