Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Quae nocent, docent   To, co szkodzi, uczy. Što škódit, tóje účyt.
Qualis artifex pereo!   Jakiż artysta ginie we mnie! Jakí artýst híne vo mniê!
Qualis pater, talis filius   Jaki ojciec, taki syn. Jakí báťko, takí syn.
Qualis rex, talis grex   Jaki król, taka trzoda. Jakí koról, takája pastvá.
Quem dii diligunt, adolescens moritur   Kogo bogowie kochają, ten umiera młodo. Kohó bohí lúblat, toj umiráje mołodý.
Qui non est mecum, contra me est   Kto nie jest ze mną, jest przeciw mnie. Chto ne zo mnóju, toj prótiv méne.
Qui tacet, consentire videtur   Kto milczy, zdaje się zgadzać. Chto movčýt, toj, vídno, zhodžájetsie.
Quod erat demonstrandum (q.e.d.)   Co było do udowodnienia. Što tréba byłó dokazáti.
Quos Deus vult perdere, prius dementat   Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera. Kohó Bôh chóče zahubíti, tómu odbiráje rózum.
Quot homines, tot sententiae   Ilu ludzi, tyle zdań [co głowa, to rozum]. Kôlko ludí, tôlko dúmok [što hołová, to rózum].
Rara avis   Rzadki ptak. Rêdka ptáška.
Rationale animal est homo   Człowiek jest istotą rozumną. Čołoviêk je rozúmnym stvorêniom.
Reductio ad absurdum   Sprowadzenie do niedorzeczności. Zvediênie do absúrdu.
Rem tene, verba sequenur   Trzymaj się tematu, a słowa się znajdą. Trymájsie témy, a słová znájdutsie.
Repetitio est mater studiorum   Powtarzanie jest matką wiedzy. Povtoránie je mátereju učênia.
Res communis   Wspólne dobro. Spôlne (ohúlne) dobró.
Res nullius   Rzecz niczyja. Ničyjá rêč.
Rex regnat, sed non gubernat   Król panuje, ale nie rządzi. Koról panúje, ale ne kirúje.
Ridentem dicere verum   Z uśmiechem powiedzieć prawdę. Z usmiêškoju skazáti právdu.
Roma locuta, causa finita   Rzym przemówił, sprawa skończona. Rym promóviv, správa skônčana.
Sacra populi lingua est   Język ludu jest rzeczą świętą. Móva naródu je sviatája.
Salus populi suprema lex   Dobro ludu najwyższym prawem. Dobró naródu je najvýžšym právom.
Sapere aude   Odważ się być mądrym. Smiêj býti múdrym.
Satis verborum   Dość słów. Chvátit słôv.
Secundum naturam vivere   Żyć zgodnie z naturą. Žýti zhôdno z natúroju.