Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
In arena aedificas   Budujesz na piasku. Budúješ na piskóvi.
In arte libertas   W sztuce wolność. U mastáctvi svobóda.
In articulo mortis   W obliczu śmierci. Péred smértieju (péred licióm smérti).
In brevi   Pokrótce (w kilku słowach). Kórotko (odným słóvom).
In corpore   W komplecie (w pełnym składzie). U kompléti (u póvnum skłádi).
In effectu   W wyniku. U výniku.
In extenso   W całości. Póvnostieju.
In extremis   W ostateczności (w skrajnym wypadku). U ostátniuj chvíli (u krájnosti).
In flagranti   Na gorącym uczynku. Na horáčum.
In genere   W ogólności. Naóhuł (ohúłom).
In honorem   Na cześć (ku czci). U hónor.
In lacte matris praebibere   Wyssać z mlekiem matki. Výsmoktati z mołokóm mátery.
In medias res   Do sedna sprawy [w środek rzeczy]. Do súti správy [u serédinu réčy].
In memoriam   Ku pamięci. U pámeť.
In minus   Na niekorzyść. Na nekorýsť.
In natura   W naturze (nie pieniędzmi). Natúroju (ne hrošýma).
In persona   Osobiście (we własnej osobie). Osobísto (ułásnoju osóboju).
In pleno   W komplecie (w pełnym składzie). U kompléti (u póvnum skłádi).
In plus   Na korzyść. Na korýsť.
In principio creavit Deus coelum et terram   Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na počátku Bôh stvorýv nébo i zemlú.
In principio erat Verbum   Na początku było Słowo. Na počátku byłó Słóvo.
In promptu   Na poczekaniu (natychmiast). Na chútku rúku (odrázu).
In saecula saeculorum   Na wieki wieków. Na vikí vikôv.
In silvam ligna ferre   Znosić drewno do lasu. Nosíti drová v liês.
In spe   W oczekiwanej przyszłości. U ožydánuj búdučnosti.