Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Labor omnia vincit improbus   Uparta praca wszystko przezwycięża. Upérta prácia vsio peremoháje.
lada dzień   láda deń
Lapides clamabunt   Kamienie wołać będą. Kameniê búdut kryčáti.
Lapis super lapidem   Kamień na kamieniu. Kámeń na kámeni.
Laudant, quod non intelligunt   Chwalą to, czego nie rozumieją. Chválat tóje, čohó ne rozumiêjut.
Lavare manus   Umywać ręce. Obtrépuvati rúki (obtresáti rúki).
ledwie żywy   čuť žyvý
ledwo zipać   býti čuť z dúchom; býti ni žyvým, ni mértvym
leje jak z cebra   lijé jak z vidrá
Lepiej dmuchać na zimne, niż się gorącym sparzyć   Opjôkšysia na mołociê, i na vodú dmúchaješ.
Lepiej nie mówić   Ne várto kazáti.
Lepiej późno niż wcale   Lépi pôzno, čym nikóli.
Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć   Lépi z rozúmnym zhubíti, čym z dúrniom znajtí.
Lex talionis   Prawo odwetu. Právo pómsty.
Licentia poetica   Swoboda poetycka. Poetýčna svobóda.
Littera docet, littera nocet   Litera uczy, litera szkodzi. Litéra účyt, litéra škódit.
Littera scripta manet   Słowo zapisane pozostaje. Zapísane ostajétsie.
Litterae non erubescunt   List się nie rumieni (papier zniesie wszystko). Piśmó ne čyrvoniêje (papiêr výtrymaje vsio).
Lux in tenebris   Światło w ciemnościach. Sviêtło v temnotiê.