Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Faber est quisque suae fortunae   Każdy jest kowalem własnego losu. Kážny je kovalóm svojóho lósu.
Facit ipsa occasio furem   Okazja czyni złodzieja. Okázija róbit złódijom.
Factum est factum   Co się stało, to się stało. Što stáłosie, tóje stáłosie.
Fames est optimus coquus   Głód jest najlepszym kucharzem. Hółod je najliêpšym kúcharom.
Fas est et ab hoste doceri   Godzi uczyć się i od wroga. Povčýtisie móžna i od vóroha.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes   Zrobiłem, co mogłem, ci, którzy potrafią, niech robią lepiej. Ja zrobív usió, što môh, nechách týje, što móhut, zróblat lépi.
Felix, qui nihil debet   Szczęśliwy, kto nie ma długów. Ščaslívy, chto ničóho ne vinováty.
Feriunt summos fulgura montes   Pioruny biją w najwyższe szczyty. Hromý bjut u najvýžšy hóry.
Ferro ignique (ferro et igni)   Ogniem i mieczem. Ohnióm i mičóm.
Festina lente   Spiesz się powoli. Spišájsie pomáłu.
Fiat lux   Niech się stanie światłość. Chaj búde sviêtło.
Fiat voluntas tua   Bądź wola twoja. Buď vóla tvojá.
Fides sine operibus mortua est   Wiara bez uczynków jest martwa. Viêra bez diłôv je mértva.
Finis coronat opus   Koniec wieńczy dzieło. Kunéć — diêła vinéć.
Flamma fumo est proxima   Płomień jest blisko dymu [nie ma dymu bez ognia]. Półymje je blíźko dýmu [dýmu bez ohniú ne byváje].
Fortes fortuna adiuvat   Śmiałym szczęście sprzyja. Smiêłym ščástie spryjáje.
Fortuna caeca est   Los jest ślepy. Los je slipý.